Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dibo_ngaodu94 trong 11:18:37 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10528Tiêu đề: Sóng dừng-Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 11:18:37 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:Một sợi dây đàn hồi dìa 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?
A. 8 lần         B. 7 lần         C. 15 lần         D. 14 lần
Câu 2: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ [tex]{\beta ^ - }[/tex] người ta dùng máy đếm eelectron. Kể từ thời điểm t1=0 đến thời điểm t=2 giờ máy đếm ghi được N1 phân rã/s, đến thời điểm t2=6 giờ máy đếm ghi được N2 phân rã/s, với N2=2,3 N1.Chu kì bán rã của chất đó là
A. 3,31 giờ        B. 4,71 giờ         C. 14,92 giờ         D.3,95 giờ
Mọi người giúp mình với. Thk ^^


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng-Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 12:53:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn
Câu 1:Một sợi dây đàn hồi dìa 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?
A. 8 lần         B. 7 lần         C. 15 lần         D. 14 lần
(http://nn6.upanh.com/b6.s28.d1/648a8eb9470c16b992d5588c602eb819_46480206.cau1banhoi.gif) (http://www.upanh.com/cau_1_ban_hoi_upanh/v/4rf7fd2sccu.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng-Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Radium trong 01:03:31 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
ta thấy t2 - t = 2t . Bạn đặt 2^(-t/T) = x
N1 = No.(1-x)
N2 = No.x.(1-x^2)
N2=2.3N1
=> x = 1,0969 => T = 14.92h => đáp án C