Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhdat199469 trong 09:49:26 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10525Tiêu đề: Sóng dừng
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 09:49:26 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
câu này không hiểu nổi !ai biết chỉ giáo giùm nha

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là : :(
  A: 0,25 m/s.   B: 0,5 m/s.   C: 2 m/s.   D: 1 m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:59:57 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Bạn nên đặt tiêu đề rõ ràng.

Chúng tôi đã hướng dẫn đặt tiêu đề ở trên:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Và cả trong mục QUY ĐỊNH CẦN THIẾT chúng tôi cũng nhắc lại một lần. Bạn nên dành thời gian xem các quy định đăng bài.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:05:35 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
câu này không hiểu nổi !ai biết chỉ giáo giùm nha

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là : :(
  A: 0,25 m/s.   B: 0,5 m/s.   C: 2 m/s.   D: 1 m/s.
~O) A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất với AB = 10 cm nen lamđa = 40cm
 ~O) Gọi biên độ bụng là 2A
C là trung điểm AB nên AC=5cm => C có biên độ A. [tex]\sqrt{2}[/tex]
 ~O) li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C tức là từ A.căn 2 đến A rùi từ A về A. căn 2 là T/4 nên T/4 = 0m2 => T = 0,8 mà lamđa = 0,4m => v = 0,5m/s.
Đáp số đúng không bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: thanhdat199469 trong 02:29:47 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
câu này không hiểu nổi !ai biết chỉ giáo giùm nha

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là : :(
  A: 0,25 m/s.   B: 0,5 m/s.   C: 2 m/s.   D: 1 m/s.
~O) A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất với AB = 10 cm nen lamđa = 40cm
 ~O) Gọi biên độ bụng là 2A
C là trung điểm AB nên AC=5cm => C có biên độ A. [tex]\sqrt{2}[/tex]
 ~O) li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C tức là từ A.căn 2 đến A rùi từ A về A. căn 2 là T/4 nên T/4 = 0m2 => T = 0,8 mà lamđa = 0,4m => v = 0,5m/s.
Đáp số đúng không bạn?
nhưng mà tại sao gọi biên độ bụng là 2A mà ở dưới lại là A.căn 2 đến A rùi từ A về A. căn 2 vậy ?