Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanh_kha trong 09:08:13 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10523Tiêu đề: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: thanh_kha trong 09:08:13 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp em:

1/Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5 độ, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác P của góc chiết quang. Sau lăng kính đặt một màn ảnh song song với mặtphẳng P và cách P 1,5 m. Tính chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím. Cho biết chiết suất của lăng kính đối với tiađỏ là 1,5 và đối với tia tím là 1,54.

2/2 con lắc đơn chiều dài = nhau, con lắc I không tích điện chu kì T. Con lắc II tích điện, khi cân bằng lệch phương thằng dứng góc 60 độ, chu kì dao động con lắc II là?


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:54:17 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Chúng tôi nhắc nhở bạn điều này khi đặt tên. Tiêu đề ban đầu của bạn: Giải dùm mình bài vật lí 12... chúng tôi thấy vào Diễn đàn vật lý hỏi bài mà ghi như vậy thì hơi huề vốn.

Tên tiêu đề cần rõ ràng, như chúng tôi đã sửa lại là: Tán sắc - con lắc đơn chứ không có ghi chung chung như lúc đầu được.

Tiêu đề rõ ràng sẽ giúp người đọc biết bài của bạn đang nói về vấn đề nào & giúp chúng tôi dễ quản lý hơn.

Hy vọng bạn rút kinh nghiệm lần sau. Nếu topic khác mà đặt tên chung chung như thế nữa thì sẽ bị xóa.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: thanh_kha trong 10:04:14 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
tks Điền Quang, vậy bài này sao? Mọi người giải giúp dùm...


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:40:02 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp em:


2/2 con lắc đơn chiều dài = nhau, con lắc I không tích điện chu kì T. Con lắc II tích điện, khi cân bằng lệch phương thằng dứng góc 60 độ, chu kì dao động con lắc II là?
mìng ngĩ bài này bạn thiếu phương của CĐĐT  E.
Nếu E nằm theo p.ngang
Khi có E, gia tốc tổng hợp làg'=g/cos60=g/2.
T'/T = \sqrt{ \frac{g}{g'} } =>T'=T. \sqrt{2}


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:52:51 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp em:

1/Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5 độ, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác P của góc chiết quang. Sau lăng kính đặt một màn ảnh song song với mặtphẳng P và cách P 1,5 m. Tính chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím. Cho biết chiết suất của lăng kính đối với tiađỏ là 1,5 và đối với tia tím là 1,54.

xét 1 tia bất kỳ, góc lệch là denta=A(n-1) =x/D
vơí D là khoảng cách từ màn đến lăng kính. =>x.
Ứng vơí  tia đỏ và tím =>xđ và xt.
chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím là denta x =xt -xt


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: thanh_kha trong 03:37:45 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giải giúp em:

1/Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5 độ, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác P của góc chiết quang. Sau lăng kính đặt một màn ảnh song song với mặtphẳng P và cách P 1,5 m. Tính chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím. Cho biết chiết suất của lăng kính đối với tiađỏ là 1,5 và đối với tia tím là 1,54.

xét 1 tia bất kỳ, góc lệch là denta=A(n-1) =x/D
vơí D là khoảng cách từ màn đến lăng kính. =>x.
Ứng vơí  tia đỏ và tím =>xđ và xt.
chiều dài quang phổ từ tia đỏ đến tia tím là denta x =xt -xt
Đáp án là 5,2. Làm như bạn sao tui hok ra vậy :D ???


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:08:30 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
đ.án 5,236 mm. Bạn nkớ chuyển độ -> radian nhá.
5độ =pi /24 rad