Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: zuzu_ken trong 08:38:39 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10522Tiêu đề: Bài Sư Phạm lần 8. Mong mọi người giải giúp
Gửi bởi: zuzu_ken trong 08:38:39 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
1. Hòa tan hoàn toàn 3,44g hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu trong 200ml HNO3(vừa đủ) thu được dd Y chỉ chứa 2 muối và giải phóng khí duy nhất NO. Nồng độ mol/l của dd HNO3 đã dùng ban đầu là
A. 0,5           B. 0,6       C. 0,7          D. Đáp số khác
   


2. hidro hóa hoàn toàn stiren và p-xilen được hai chất tương ứng là X và Y. Cho X, Y tác dụng với Cl2 trong điều kiện thích hợp được tương ứng n, m dẫn xuất monoclo. Giá trị của n,m là
A. n=6, m=2      B. n=5, m=2          C. n=2, m=1         D. n=6, m=3