Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zuzu_ken trong 08:11:52 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10521Tiêu đề: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: zuzu_ken trong 08:11:52 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.

1.   Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?
A. 5dB           B. 125dB           C. 66,19dB       D. 62,5dB

2.   Một đồng hồ chuyên động với tốc độ v=0,8c. Sau 1h tính theo đông hồ chuyên động thì đông hồ này chạy chậm so với đông hồ gắn với quan sát viên đứng yên một lượng là bao nhiêu?
A. 20 phút      B. 30 phút      C. 40 phút       D. 50 phút


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 08:22:25 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.

1.   Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?
A. 5dB           B. 125dB           C. 66,19dB       D. 62,5dB


[tex]L1=65=10log\frac{I1}{Io}\Rightarrow I1=Io.10^{6,5};L2=60=10log\frac{I2}{Io}\Rightarrow I2=Io.10^{6}[/tex]
mức cường độ âm tại điểm đó là:[tex]L=10log\frac{I1+I2}{Io}=10log(10^{6,5}+10^{5})=66,19dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 08:32:19 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.


2.   Một đồng hồ chuyên động với tốc độ v=0,8c. Sau 1h tính theo đông hồ chuyên động thì đông hồ này chạy chậm so với đông hồ gắn với quan sát viên đứng yên một lượng là bao nhiêu?
A. 20 phút      B. 30 phút      C. 40 phút       D. 50 phút

[tex]t'=t.\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}=...=100phut\Rightarrow t'-t=100-60=40phut[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:50:15 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.


2.   Một đồng hồ chuyên động với tốc độ v=0,8c. Sau 1h tính theo đông hồ chuyên động thì đông hồ này chạy chậm so với đông hồ gắn với quan sát viên đứng yên một lượng là bao nhiêu?
A. 20 phút      B. 30 phút      C. 40 phút       D. 50 phút

[tex]t'=t.\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}=...=100phut\Rightarrow t'=t=100-60=40phut[/tex]

DVD gjải thích dùm t công thức đấy với. Với lại btoán này thuộc chương nào tkế.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:08:30 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.

1.   Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?
A. 5dB           B. 125dB           C. 66,19dB       D. 62,5dB


Bài này thiếu giả thiết khỏang cách từ đầu phản xạ đến điểm đang xét !

Cường độ âm tổng hợp không phải lúc nào cũng bằng tổng hai cường độ âm thành phần vì không biết chúng lệch pha nhau bao nhiêu !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:16:53 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.

1.   Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?
A. 5dB           B. 125dB           C. 66,19dB       D. 62,5dB


Bài này thiếu giả thiết khỏang cách từ đầu phản xạ đến điểm đang xét !

Cường độ âm tổng hợp không phải lúc nào cũng bằng tổng hai cường độ âm thành phần vì không biết chúng lệch pha nhau bao nhiêu !
em nghĩ cường độ âm nó là tổng năng lương âm qua 1 đơn vị diện tích đặt theo phương vuông góc với phương truyền âm nên em cộng tổng nó lại, không biết có sai bản chất vấn đề không mong thầy giải thích lại cho em
Cường độ âm là năng lượng của sóng âm ( tỉ lệ với bình phương biên độ dao động âm ). Biên độ sóng tổng hợp không phải lúc nào cũng bằng tổng biên độ của cac dao động thành phần nên cường độ âm cũng thế !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng âm phản xạ. Mong mọi người giải giúp!!!
Gửi bởi: khaikull trong 07:54:56 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em cám ơn nhiều.


2.   Một đồng hồ chuyên động với tốc độ v=0,8c. Sau 1h tính theo đông hồ chuyên động thì đông hồ này chạy chậm so với đông hồ gắn với quan sát viên đứng yên một lượng là bao nhiêu?
A. 20 phút      B. 30 phút      C. 40 phút       D. 50 phút

[tex]t'=t.\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}=...=100phut\Rightarrow t'=t=100-60=40phut[/tex]


bài này của DVD mk cũng chẳng hỉu j cả. sao giải lại ra dc thế kia. bạn bấm lại kết quả đi xem nào