Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 07:43:23 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10520Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: giacmoxanh trong 07:43:23 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
trong thí nghiệm giao thoa Iang thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là [tex]i_{1}=0.5, i_{2}=0.3.[/tex] biết bề rộng vùng giao thoa là 5mm. số vị trí trong trường giao thoa có sự trùng nhau của hai vân tối là
A 6
B 5
C 4
D 3
mọ người cho giấc mơ xanh xin đáp án lun. tại vì đang có tranh cãi giữa đáp án C và D. thanks nhìu.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: laihoaxm trong 08:37:38 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
câu này đáp án là 4 mới đúng chứ nhỉ . số vân tối ít nhất phải là số chẵn thì không thể là 3 đươc. mọi người xem lại xem nàoTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:59:25 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
câu này đáp án là 4 mới đúng chứ nhỉ . số vân tối ít nhất phải là số chẵn thì không thể là 3 đươc. mọi người xem lại xem nào


3 mà DVD ra là nửa màn. Cả màn thì bạn nhân đôi lên thôj. Đ.án là 6


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:01:52 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
trong thí nghiệm giao thoa Iang thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là [tex]i_{1}=0.5, i_{2}=0.3.[/tex] biết bề rộng vùng giao thoa là 5mm. số vị trí trong trường giao thoa có sự trùng nhau của hai vân tối là
A 6
B 5
C 4
D 3
mọ người cho giấc mơ xanh xin đáp án lun. tại vì đang có tranh cãi giữa đáp án C và D. thanks nhìu.


Ta thử xem cách giải truyền thống :

Vị trí trùng nhau của hai vân tối của hai bức xạ : [tex]x = (k_{1} + \frac{1}{2})i_{1} = (k_{2} + \frac{1}{2})i_{2}[/tex]

[tex]k_{2} = \frac{5k_{1} + 1}{3} \Rightarrow k_{1} = 3n+1[/tex]

[tex]\Rightarrow x = (3n + \frac{3}{2})i_{1}[/tex]

Đặt điều kiện : [tex]-2,5 \leq x = (3n + \frac{3}{2})i_{1} \leq 2,5[/tex]

[tex]\Rightarrow -\frac{13}{6}\leq n \leq \frac{7}{6}[/tex]

n nhận các giá trị -2 ; -1 ; 0 ; 1 [tex]\Rightarrow -\frac{13}{6}\leq n \leq \frac{7}{6}[/tex]

Nghĩa là có 4 vị trí trùng nhau cần tìm !

Cách giải nhanh : [tex]i_{t} = 3i_{1} = 5i_{2} = 1,5mm[/tex]

Xét nửa vùng giao thoa ta có : [tex]\frac{L}{2i_{t}} = 1,67[/tex]

Số vân sáng trùng nhau là 2X1+1 = 3

Phần lẻ lớn hơn 0,5 vậy số vân tối trùng nhau nhiều hơn vân sáng trùng nhau 1. Nghĩa là 4 !
Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:36:48 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
trong thí nghiệm giao thoa Iang thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là [tex]i_{1}=0.5, i_{2}=0.3.[/tex] biết bề rộng vùng giao thoa là 5mm. số vị trí trong trường giao thoa có sự trùng nhau của hai vân tối là
A 6
B 5
C 4
D 3
mọ người cho giấc mơ xanh xin đáp án lun. tại vì đang có tranh cãi giữa đáp án C và D. thanks nhìu.


Gửi thầy Dương và mọi người hai bài về giao thoa ánh sáng tìm vân tối:

1) File của thầy Đạt: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,11273/)

2) File của thầy Dongocba Click vào đây (http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,fileinfo/id,18383/)


Thay số đơn gian ta được :
mình nghĩ là đáp án D làm theo phương pháp của thây Đạt

[tex]\frac{i1}{i2}=\frac{5}{3}\Rightarrow i_{trung}=3.0,5=1,5[/tex]

số vân tối trùng nhau: [tex]{\color{red} N=\frac{5}{1,5}=3,3333\Rightarrow}[/tex] có 3 vân trùng nhàu


Theo cách giải của thầy Đạt thì có lẽ nên giải như vầy:

Ta có: [tex]\frac{L}{2i_{trung}}= \frac{2,5}{1,5} = 1,6666[/tex]

Vậy số vân tối trùng nhau của hai bức xạ trên cả miền giao thoa là [tex]2 \times 2 = 4[/tex].

Xin mọi người cho ý kiến.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:43:51 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Thực ra bài này em đọc và nghĩ vùng xác định là 1 phía so với vân sáng trung tâm nên ra đáp án la 3. Liê
ụ bài toán có xảy ra trường hợp này không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:46:41 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Thực ra bài này em đọc và nghĩ vùng xác định là 1 phía so với vân sáng trung tâm nên ra đáp án la 3

tkế 2phj'a thì sao.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:53:28 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Thực ra bài này em đọc và nghĩ vùng xác định là 1 phía so với vân sáng trung tâm nên ra đáp án la 3

tkế 2phj'a thì sao.
2 phía thì như thầy Quang Dương giải rùi ý.Nó sẽ gồm khoảng -2 và -1 và 0; 1 ở mỗi phía.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:01:43 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

 ý kiến của thầy em thấy đề rùi ak. K=1,6 thì phải có 3vân tối chứ ạ. Ứng vơí k=0,25;0,75;1,25. Vậy phải là 3 thầy ạ.


Không hiểu ý em đang nói gì? Bình thường ta tính số vân tối khi giao thoa ánh sáng một bức xạ như thế nào thì giờ tính y chang như vậy cho [tex]i_{trung}[/tex] thôi mà ???