Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: muasamac trong 07:26:06 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10519Tiêu đề: Mong thầy cô và các bạn giúp em bài máy phát điện xoay chiều một pha
Gửi bởi: muasamac trong 07:26:06 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động hiệu dụng 110V và tần số 50Hz. Phần cảm có 2 cặp cực, phần ứng có 2 cặp cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 2,5mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây là
A.25           B.150         C.50      D.100


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô và các bạn giúp em bài máy phát điện xoay chiều một pha
Gửi bởi: kydhhd trong 07:33:39 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động hiệu dụng 110V và tần số 50Hz. Phần cảm có 2 cặp cực, phần ứng có 2 cặp cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 2,5mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây là
A.25           B.150         C.50      D.100
2 cặp cuộn dây ứng với 4 cuộn dây. gọi số vòng dây của 1 cuộn là N
Ta có:[tex]Eo=110\sqrt{2}=4N.\psi \omega \Rightarrow N=\frac{110\sqrt{2}}{4.2,5.10^{-3}.100\Pi }=50vong[/tex]