Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ktsvthanhphong trong 12:03:26 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10515Tiêu đề: Bài toán mạch dao động có điện trở R???
Gửi bởi: ktsvthanhphong trong 12:03:26 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mạch dao động của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị rất nhỏ). Điỉnh điện dung của tụ là Co để bắt được sóng có tần số góc [tex]\omega [/tex]. Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng không thay đổi nhưng cường độ dòng điện trong mạch giảm n lần. Điện dung tụ thay đổi một lượng bao nhiêu:
A. 2nR[tex]\omega [/tex]Co
B.nR[tex]\omega [/tex]Co2
C. 2nR[tex]\omega [/tex]Co2
D. nR[tex]\omega [/tex]Co


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch dao động có điện trở R???
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:23:23 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Mạch dao động của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị rất nhỏ). Điỉnh điện dung của tụ là Co để bắt được sóng có tần số góc [tex]\omega [/tex]. Sau đó xoay tụ một góc nhỏ để suất điện động cảm ứng không thay đổi nhưng cường độ dòng điện trong mạch giảm n lần. Điện dung tụ thay đổi một lượng bao nhiêu:
A. 2nR[tex]\omega [/tex]Co
B.nR[tex]\omega [/tex]Co2
C. 2nR[tex]\omega [/tex]Co2
D. nR[tex]\omega [/tex]Co

bạn xem lời gjải ở lick
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8376.msg39370;topicseen#msg39370