Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 11:48:36 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10513Tiêu đề: Cộng hưởng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 11:48:36 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Có một câu trong đề thi thử như sau:

Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), tụ C biến thiên. Ban đầu giữ điện dung của tụ là Co . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: u=Uocoswt (V)  thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là: uL=U0cos(wt+pi/3) . Bây giờ muốn mạch xảy ra cộng hưởng phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng :
A.  C0/4   B.Co/3     C. C0/2   D.  C0/can 3

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cộng hưởng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:38:10 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Có một câu trong đề thi thử như sau:

Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), tụ C biến thiên. Ban đầu giữ điện dung của tụ là Co . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: u=Uocoswt (V)  thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là: uL=U0cos(wt+pi/3) . Bây giờ muốn mạch xảy ra cộng hưởng phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng :
A.  C0/4   B.Co/3     C. C0/2   D.  C0/can 3

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. em xin cảm ơn


uL sớm pha hơn i pi/2 mà theo gt uL sớm pha hơn u pi/3 . Vậu u sớm pha hơn i pi/6. Ta có :

[tex]tan\varphi = \frac{Z_{L} - Z_{C}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{3}\Rightarrow R = (Z_{L} - Z_{C})\sqrt{3}[/tex]

Do UOL = UO nên [tex]Z_{L} =Z = \sqrt{R^{2}+ (Z_{L} - Z_{C})^{2}} = 2(Z_{L} - Z_{C})\Rightarrow Z_{C} = \frac{Z_{L}}{2}[/tex]

Để mạch xảy ra cộng hưởng ta phải có : [tex]Z'_{C} = Z_{L} = 2Z_{C} \Rightarrow C' = \frac{C_{0}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cộng hưởng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:53:12 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Có một câu trong đề thi thử như sau:

Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), tụ C biến thiên. Ban đầu giữ điện dung của tụ là Co . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: u=Uocoswt (V)  thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là: uL=U0cos(wt+pi/3) . Bây giờ muốn mạch xảy ra cộng hưởng phải điều chỉnh điện dung của tụ bằng :
A.  C0/4   B.Co/3     C. C0/2   D.  C0/can 3

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. em xin cảm ơn

vẽ gjản đồ vecto, UL,URC,U sẽ tạo thành 1 tam gjác đều cạnh U. Dựa vào đó ta dễ thấy Uc =U /2= UL/2. => ZC =ZL/2
Vậy để cộg hưởg,Tức ZC =ZL,thì Zc phải tăng 2, hay C phải gjảm 2 lần.