Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 11:43:46 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10511Tiêu đề: Câu lý thuyết năng lượng dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 11:43:46 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Có một câu em đọc mãi không hiểu đề cho thế nào

Trong dao động điều hòa, khi động năng của vật giảm đi 4 lần so với động năng cực đại thì :
A. Độ lớn li độ dao động giảm 2 lần   B. Độ lớn vận tốc dao động giảm đi 2 lần
C. Độ lớn gia tốc dao động tăng 4 lần   D. Thế năng dao động tăng 3 lần
Nhớ thầy cô và các bạn giải thích giúp em. Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết năng lượng dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:49:36 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Có một câu em đọc mãi không hiểu đề cho thế nào

Trong dao động điều hòa, khi động năng của vật giảm đi 4 lần so với động năng cực đại thì :
A. Độ lớn li độ dao động giảm 2 lần   B. Độ lớn vận tốc dao động giảm đi 2 lần
C. Độ lớn gia tốc dao động tăng 4 lần   D. Thế năng dao động tăng 3 lần
Nhớ thầy cô và các bạn giải thích giúp em. Em xin cảm ơn
câu B. Chuẩn rồj còn zj nữa. Wđ=mv^2/2
wđ gjảm 4 thì v gjảm 2


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết năng lượng dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 10:46:18 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Có một câu em đọc mãi không hiểu đề cho thế nào

Trong dao động điều hòa, khi động năng của vật giảm đi 4 lần so với động năng cực đại thì :
A. Độ lớn li độ dao động giảm 2 lần   B. Độ lớn vận tốc dao động giảm đi 2 lần
C. Độ lớn gia tốc dao động tăng 4 lần   D. Thế năng dao động tăng 3 lần
Nhớ thầy cô và các bạn giải thích giúp em. Em xin cảm ơn
câu B. Chuẩn rồj còn zj nữa. Wđ=mv^2/2
wđ gjảm 4 thì v gjảm 2
Theo mình nghĩ không đơn giản vậy, vì đề cho là động năng giảm đi 4 lần so với động năng cực đại. Nghia là
[tex]Wd2-Wd1=W[/tex]
Không có nghĩa là động năng giảm đi 4 lần.
Ai giúp mình cụ thể hơn với