Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:55:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10504Tiêu đề: máy biến áp lạ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:55:38 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Có 2 máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. khi đặt điện áp xoay chiều U  không đổi vào 2 đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số điện áp giữa ở 2 đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp là 1,5. Khi đặt điện áp xc trên vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy thứ 2 thì tỉ số đó là 2. Khi cùng thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp của mỗi máy 50 vòng rồi lặp lại thí ngiệm trên thì tỉ số điện áp của 2 máy bằng nhau. số vòng dây cuộn sơ cấp của mỗi máy? Đáp số là 200 vòng

mọi người giúp nhé, tks  :)


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp lạ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:52:30 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Có 2 máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. khi đặt điện áp xoay chiều U  không đổi vào 2 đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số điện áp giữa ở 2 đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp là 1,5. Khi đặt điện áp xc trên vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy thứ 2 thì tỉ số đó là 2. Khi cùng thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp của mỗi máy 50 vòng rồi lặp lại thí ngiệm trên thì tỉ số điện áp nói trên của 2 máy bằng nhau. số vòng dây cuộn sơ cấp của mỗi máy? Đáp số là 200 vòng

mọi người giúp nhé, tks  :)

Em nên lưu ý các giả thiết tô đậm !

Với máy biến áp thứ nhất ta có : [tex]\frac{N_{2}}{N_{1}} = \frac{3}{2}[/tex]

Với máy biến áp thứ hai ta có : [tex]\frac{N'_{2}}{N_{1}} = 2[/tex]  (1)

[tex]\Rightarrow  N_{2} = \frac{3}{4}N'_{2} < N'_{2}[/tex]

Khi thay đổi số vòng dây ta có : [tex]\frac{N_{2}+50}{N_{1}} = \frac{N'_{2}-50}{N_{1}} \Rightarrow N'_{2}-50 = \frac{3}{4}N'_{2}+50 \Rightarrow N'_{2} = 400[/tex]

Từ (1) suy ra [tex]N_{1} = 200[/tex]Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp lạ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:47:06 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
Vậy là dữ kiện đặt điện áp vào đầu cuộn thứ cấp hay sơ cấp là không quan trọng hả thầy?