Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 10:54:34 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10503Tiêu đề: 1 câu sóng ánh sáng tính không ra cần các bạn giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 10:54:34 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 khe iang cách nhau 1mm.di chuyển màn ảnh ra xa 2 khe thêm 1 đoạn 50cm thì khoảng vân trên màn tăng thêm 1 đoạn 50cm thì khoảng vân trên màn tăng thêm 0,3mm.tìm bước sóng?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng ánh sáng tính không ra cần các bạn giúp gấp
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 11:21:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
[tex]{i_1} = \frac{{\lambda D}}{a}[/tex]
[tex]{i_1} + 0,3 = \frac{{\lambda (D + 0,5)}}{a}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{{{i_1} + 0,3}}{{{i_1}}} = \frac{{D + 0,5}}{D}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{{0,3}}{{{i_1}}} = \frac{{0,5}}{D} \Rightarrow {i_1} = \frac{{0,3.D}}{{0,5}}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{{\lambda D}}{1} = \frac{{0,3.D}}{{0,5}} \Rightarrow \lambda = 0,6[/tex]