Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:15:10 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10502Tiêu đề: lượng tử
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:15:10 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
1 photon có năng lượng 3,4 eV bay qua 5 nguyên tử hidro ở trạng thái kích thích có năng lượng bằng 3,4 eV, nằm trên cùng phương của photon tới. gọi x là số photon có thể thu đc sau đó, giá trị lớn nhất của x? Đáp số là 6.

mọi người giải thích kĩ cho mình nhé :) đề hơi khó hiểu :D


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử
Gửi bởi: cacon194 trong 11:02:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
5+1 =6 photon . đây là hiện tượng phát xạ cảm ứng, bạn có thể xem ở sgk lý nâng cao trang 249 nha.


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử
Gửi bởi: qvd4081 trong 11:03:48 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Bạn đọc lại phàn laze , sẽ thây . khi 1 photon ban đầu bay qua 1 loạt nguyên tử trong trạng thai kik thik thì sô' phô ton sẽ tăng theo kap sô' nhân .
 Baif này la 1 phô ton bay qua 5 nguyên tử H thì no' kéo theo 5 pho ton đi cùng  + nó nữa la 6 pho ton
   Nếu là 2 photon bay qua thi 5 nguyên tử H thì no' kéo theo 10 pho ton đi cùng +2 pho ton ban đầu =12 . ( cap' sô nhân )


Tiêu đề: Trả lời: lượng tử
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:05:01 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
cảm ơn nhé, khó hiểu thật :D