Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 10:07:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10500Tiêu đề: các bạn giúp minh bài tập này với
Gửi bởi: gmvd trong 10:07:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
câu1
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm [tex]M(1,1,1)[/tex] đường thẳng [tex]d: \frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1}[/tex]
và mặt phẳng [tex](P): x+y-z+3=0[/tex] . Gọi A là giao điểm của d và (P) . Viết phương trình đường thẳng đi qua M cắt d và (P) lần lượt ở B và C sao cho tam giác ABC cân tại B


câu 2:

Với mỗi số thực a , gọi z là nghiệm phức của phương trình
 z2-2z+a2-2a+5=0
tìm a để [tex]\left|z \right|[/tex] nhỏ nhất


các bạn cố gắng giúp mình nhé. cảm ơn các ban nhiều ak


Tiêu đề: Trả lời: các bạn giúp minh bài tập này với
Gửi bởi: gmvd trong 10:47:06 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
câu1
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm [tex]M(1,1,1)[/tex] đường thẳng [tex]d: \frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1}[/tex]
và mặt phẳng [tex](P): x+y-z+3=0[/tex] . Gọi A là giao điểm của d và (P) . Viết phương trình đường thẳng đi qua M cắt d và (P) lần lượt ở B và C sao cho tam giác ABC cân tại B


câu 2:

Với mỗi số thực a , gọi z là nghiệm phức của phương trình
 z2-2z+a2-2a+5=0
tìm a để [tex]\left|z \right|[/tex] nhỏ nhất


Có pro nào giúp minh 2 bài nay được không
các bạn cố gắng giúp mình nhé. cảm ơn các ban nhiều ak


Tiêu đề: Trả lời: các bạn giúp minh bài tập này với
Gửi bởi: ngudiem111 trong 10:59:12 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
câu1
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm [tex]M(1,1,1)[/tex] đường thẳng [tex]d: \frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1}[/tex]
và mặt phẳng [tex](P): x+y-z+3=0[/tex] . Gọi A là giao điểm của d và (P) . Viết phương trình đường thẳng đi qua M cắt d và (P) lần lượt ở B và C sao cho tam giác ABC cân tại B


câu 2:

Với mỗi số thực a , gọi z là nghiệm phức của phương trình
 z2-2z+a2-2a+5=0
tìm a để [tex]\left|z \right|[/tex] nhỏ nhất


các bạn cố gắng giúp mình nhé. cảm ơn các ban nhiều ak
Bạn thử giải câu 1 thế này xem
B thuộc d nên tọa độ  B có 1 ẩn
Pt đt d' cần tìm đi qua M và B nên có vtcp MB-> Ptts(có 2 ẩn nhé)
C cũng thuộc d' nên suy ra tọa độ C (2 ẩn)
Ta có BA=BC và C thuộc (P) . Giải hệ này tìm 2 ẩn ?


Tiêu đề: Trả lời: các bạn giúp minh bài tập này với
Gửi bởi: ngudiem111 trong 11:07:47 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2012
câu1
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm [tex]M(1,1,1)[/tex] đường thẳng [tex]d: \frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{1}[/tex]
và mặt phẳng [tex](P): x+y-z+3=0[/tex] . Gọi A là giao điểm của d và (P) . Viết phương trình đường thẳng đi qua M cắt d và (P) lần lượt ở B và C sao cho tam giác ABC cân tại B


câu 2:

Với mỗi số thực a , gọi z là nghiệm phức của phương trình
 z2-2z+a2-2a+5=0
tìm a để [tex]\left|z \right|[/tex] nhỏ nhất


các bạn cố gắng giúp mình nhé. cảm ơn các ban nhiều ak
Câu 2, bạn tìm nghiệm là z=1+i[tex]\sqrt{a^{2}-2a+4}[/tex]
Vậy |z| =[tex]{a^{2}-2a+5}=(a-1)^{2}+4[/tex]
-> Min = 4 khi a=1