Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:21:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10494Tiêu đề: Bài Dao động cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:21:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một vất tham gia đồng thời 2dđ đh cùng phương cùng tần số: x1=A1cos(wt - pi/3)cm và x2=A2cos(wt + pi/2)cm .biết ptdđ tổng hợp x=5cos(wt +phi)cm Tìm A2 để dao động tổng hợp có A1 đạt cực giá trị lớn nhất.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:51:32 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một vất tham gia đồng thời 2dđ đh cùng phương cùng tần số: x1=A1cos(wt - pi/3)cm và x2=A2cos(wt + pi/2)cm .biết ptdđ tổng hợp x=5cos(wt +phi)cm Tìm A2 để dao động tổng hợp có A1 đạt cực giá trị lớn nhất.

ta có: [tex]5^2=A_1^2+A_2^2+2A_1A_2cos150^0\Leftrightarrow 5^2=A_1^2+A_2^2-\sqrt{3}A_1A_2[/tex]

xem A2 là biến, A1 là hàm. lấy đạo hàm pt trên theo A2, cho đạo hàm bằng 0 => [tex]A_1=\frac{2A_2}{\sqrt{3}}[/tex]  (1)

giá trị A2 trong (1) cũng là giá trị làm cho A1 lớn nhất

thay (1) vào pt trên => [tex]A_2=5\sqrt{3}cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:57:48 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một vất tham gia đồng thời 2dđ đh cùng phương cùng tần số: x1=A1cos(wt - pi/3)cm và x2=A2cos(wt + pi/2)cm .biết ptdđ tổng hợp x=5cos(wt +phi)cm Tìm A2 để dao động tổng hợp có A1 đạt cực giá trị lớn nhất.
mấy cái bài kiểu như tìm cái này để cái kia max thì bạn nên sd chức năng tìm kiếm vì mấy bài kiểu này đc hỏi qá nhjều r