Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 06:02:31 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10490Tiêu đề: bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: giacmoxanh trong 06:02:31 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
công suất am thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10 W . cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m , năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. biết [tex]I_{0}=10^{-12} W/m^{2}[/tex] nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ am ở khoảng cách 6 m là
A 102 bB
B 107dB
C 98 dB
D 89 dB


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng âm cần giúp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:12:59 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
công suất am thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10 W . cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m , năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. biết [tex]I_{0}=10^{-12} W/m^{2}[/tex] nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ am ở khoảng cách 6 m là
A 102 bB
B 107dB
C 98 dB
D 89 dB
Cứ 1 m thì còn 95%.2m thì là (95%)[tex]^{2}[/tex] nên 6m là (95%)[tex]^{6}[/tex]
Mặt khác nguồn đẳng hướng P = 4. pi. R. R. I nên tìm được cường độ âm tại vị trí 6m là: I = 0,0162480998 W/m^{2}[/tex]
do đó mức cường độ âm L=102dB!