Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 05:41:40 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10489Tiêu đề: bài tập kiềm và axit
Gửi bởi: phiductam trong 05:41:40 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Cho Na dư tác dụng với a gam  dd CH3COOH. Kết thúc pư, thấy khối lượng H2 sinh ra là 0,45833a gam . Vậy nồng độ C% dd axit là
A. 36%   B. 10%   C. 4.58%   D. 25%
đáp án là D . Mọi người giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập kiềm và axit
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 06:43:54 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Nhầm đề ruj bạn. Khối lượng H2 là 0,045833a thì mới ra được
gọi nồng độ của axit là x
Bạn xét 100g dung dịch thì khối lượng axit là x (g) khối lượng nước là 100-x (g)
[tex]{m_{{H_2}}} = \frac{x}{{60}} + \frac{{100 - x}}{{18}} = 4,5833[/tex]
[tex]\Rightarrow x = 0,25[/tex] ^-^Tiêu đề: Trả lời: bài tập kiềm và axit
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:47:24 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Nhầm đề ruj bạn. Khối lượng H2 là 0,045833a thì mới ra được
gọi nồng độ của axit là x
Bạn xét 100g dung dịch thì khối lượng axit là x (g) khối lượng nước là 100-x (g)
[tex]{m_{{H_2}}} = \frac{x}{{60}} + \frac{{100 - x}}{{18}} = 4,5833[/tex]
[tex]\Rightarrow x = 0,25[/tex] ^-^
thể nào tính mãi ko ra  =))  =))