Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 05:05:58 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10488Tiêu đề: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 05:05:58 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều  u=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 40 s.   B. 30 s.   C. 20 s.   D. 45 s.


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: cacon194 trong 05:17:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
mình cũng đang mắc/ hì


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: levankien94 trong 05:46:29 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
đáp án là 40 ha banj. mình ra 20


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 06:17:07 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mình cũng ra 20. ????????


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: levankien94 trong 06:23:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mình cũng ra 20. ????????
nhưng đáp án là 40 thì phải


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:30:25 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều  u=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 40 s.   B. 30 s.   C. 20 s.   D. 45 s.

max = 8, tính ở 4!
1 điều quan trọng trong sách giáo khoa là Uh mang dấu âm do đó thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào trong một phút hay trong 1 chu kỳ chỉ là từ vị trí -4 đên -8 và -8 lên -4 do đó là T/6. 2 = T/3
nên thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là t - t/3 = 2t/3 = 40s


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:38:50 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catốt của tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm 4V. Nếu đặt vào hai cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều  u=8cos(100pi.t) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong một phút là:
A. 40 s.   B. 30 s.   C. 20 s.   D. 45 s.

Đk để e tới đc anot là u > -Uh =-4V.
Vậy trog 1T có 2/3T e tới đc anot. Hay trog 1p có 40s e tới đc anot.


Tiêu đề: Trả lời: Bài lương tử lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 07:21:54 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
xin thầy cô giải dùm.