Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 03:03:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10483Tiêu đề: Máy biến áp cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 03:03:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1=1000 vòng, điện trở r1=1 ôm, cuộn thứ cấp N2=200 vòng, r2=1,2 ôm. Nguồn sơ cấp có điện áp hiệu dụng U1, mạch thứ cấp có tải là R= 10 ôm, điện áp hiệu dụng U2. Bỏ qua mất mát năng lg ở lõi từ. Tỉ số U1/U2 là
A. 500/283                      B. 281/50       C. 1/5           D.5


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp!
Gửi bởi: kydhhd trong 03:59:54 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Bạn vi phạm quy định của điễn đàn:
 +Bạn ra đề hay nhờ người là bài
 +Bài của bạn đăng lên đã có câu trả lời của các thành viên nhưng bạn không nhấn nút cảm ơn người giúp đỡ
Mong bạn thực hiện đúng nội quy của diễn đàn
Tạm thời khoá ToPic của bạn nếu còn vi phạm xoá bài không cần thông báo!
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!