Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: gid.ladybee trong 02:18:59 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10480Tiêu đề: Thắc mắc về các vạch quang phổ Hiđrô
Gửi bởi: gid.ladybee trong 02:18:59 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Cho e hỏi dãy banme có bao nhiêu vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy vậy?
Vì trong sách giáo khoa viết 4. Mà em có làm 1 bài tập thì đáp án là 8.
Nếu giải hc/0,76.10^-6 <= -13,6*1,6*10^-19*(1/n^2 - 1/4) <= hc/0,38.10^-6 thì ra 8 giá trị n nguyên.
Thầy e nói vì trong sách chỉ xét đến trạng thái dừng thứ 6. Mà e ngĩ trong sách phải xét tất cả chứ.
Nhờ các thầy cô giải đáp. E cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về các vạch quang phổ Hiđrô
Gửi bởi: cacon194 trong 02:25:21 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Ở trạng thái dừng thứ 6 mà bạn nói là as tím , có bước sóng min trong vùng as nhìn thấy rồi còn xét ra ngoài làm gì.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về các vạch quang phổ Hiđrô
Gửi bởi: gid.ladybee trong 02:30:09 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Ở trạng thái dừng thứ 6 mà bạn nói là as tím , có bước sóng min trong vùng as nhìn thấy rồi còn xét ra ngoài làm gì.
Ở mức 6 là lamđa=0,412 micromet đâu có min đâu?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về các vạch quang phổ Hiđrô
Gửi bởi: cacon194 trong 05:58:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
nhưng là ánh sáng tím mà, bước sóng ngắn hơn as tím , tức là n< 6 trong dãy banme thì làm gì có màu nữa vì không thấy được nữa mà