Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: giacmoxanh trong 01:33:25 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10477Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa cần giúp
Gửi bởi: giacmoxanh trong 01:33:25 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
một con lăc đơn: có khối lượng m1=400g, chó chiều dài 160cm. ban đầu ngưới ta kéo vật khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dao động, khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2=100g đang đứng yên, lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex] . biên độ của con lắc sau khi va chạm là:
A 53.13 độ
B 47.16 độ
C 77.36 độ
D 53 độ
đáp án là B nhưng mình giải ra câu A . không  bít là sai ở đâu . mong mọi nguoif giúp đỡ. thanks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:01:44 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
một con lăc đơn: có khối lượng m1=400g, có chiều dài 160cm. ban đầu ngưới ta kéo vật khỏi vị trí cân bằng một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dao động, khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2=100g đang đứng yên, lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex] . biên độ của con lắc sau khi va chạm là:
A 53.13 độ
B 47.16 độ
C 77.36 độ
D 53 độ
đáp án là B nhưng mình giải ra câu A . không  bít là sai ở đâu . mong mọi nguoif giúp đỡ. thanks

BTNL ta có : [tex]m{1}gl(1-cos\alpha ) = \frac{m{1}v_{1}^{2}}{2} \Rightarrow v_{1} = \sqrt{2gl(1-cos\alpha )} = ....[/tex]

BTĐL ta có [tex]m_{1}v_{1} = (m_{1}+m_{2})v_{2}\Rightarrow v_{2}= \frac{m_{1}v_{1}}{m_{1}+m_{2}} = ...[/tex]

BTNL : [tex]m_{2}gl(1-cos\beta ) = \frac{m_{2}v_{2}^{2}}{2}\Rightarrow cos\beta \Rightarrow \beta[/tex]