Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 01:29:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10476Tiêu đề: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 01:29:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ
(http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User5585/Untitled.png)
Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:43:36 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ
(http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User5585/Untitled.png)
Em xin cảm ơn!
Lần sau nhớ bỏ thời gian viết bài nhé!! Chứ chụp hình ko được đâu,vi phạm quy định diễn đàn 8-x

Ta có điện áp 2 đầu cuộn dây lệch pha II/3 so với i nên cuộn dây có điện trở r

 tan[tex]\varphi =\sqrt{3}[/tex] ==>ZL=[tex]\sqrt{3}r[/tex]

Mặt khác UR=Ud <--->R=[tex]\sqrt{r+3r^{2}}=2r[/tex] ==>r=[tex]\frac{R}{2}[/tex] và ZL=[tex]\frac{\sqrt{3}R}{2}[/tex]

==>P=[tex]\frac{(R+\frac{R}{2})U^{2}}{(R+\frac{R}{2})^{2}+\frac{3R^{2}}{4}}[/tex]=[tex]\frac{U^{2}}{2R}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:12:47 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ
(http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User5585/Untitled.png)
Em xin cảm ơn!
r/R = cos60 =>r =R /2.
 "Hđt 2đầu ...so vs dđ " => phi = 60/2=30độ  (U là phân gjác của ULr,UR )
P=U ^2. cos^2 phj /(R +r ) =U^2/2R