Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ohara trong 01:25:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10475Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều với f biến thiên
Gửi bởi: ohara trong 01:25:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L ,điên trở R=150\sqrt{3} và tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu  điện thế u=U_{o} co s(2\pi ft) (V), với f thay đổi đc.Khi f=f1=25 hz hay f=f2=100 hz. thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau nhưng lệch pha nhau  góc \frac{2\pi }{3}. Cảm kháng cuộn dây khi f=f1 là:
A:50
B:100
C:150  
D:200


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều với f biến thiên
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:34:50 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L ,điên trở R=150\sqrt{3} và tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu  điện thế u=U_{o} co s(2\pi ft) (V), với f thay đổi đc.Khi f=f1=25 hz hay f=f2=100 hz. thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau nhưng lệch pha nhau  góc \frac{2\pi }{3}. Cảm kháng cuộn dây khi f=f1 là:
A:50
B:100
C:150  
D:200
2 giá trị của tần số f cho mạch cùng công suất mà f2=4f1 nên ZL2=4ZL1 và ZC2=ZC1/4

Ta có ZL1-ZC1=ZC1/4 -4ZL1 ==>ZC1=4ZL1
\varphi 1+\varphi 2=2II/3
mặt khác -\varphi 1=\varphi 2=\varphi =II/3


Mặt khác tan\varphi 1=\frac{ZL1-ZC1}{R}=-\sqrt{3}
<--->3ZL1=\sqrt{3}R ==>ZL1=150