Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 12:26:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10471Tiêu đề: giải thích giúp em về mức năng lượng
Gửi bởi: ksogi trong 12:26:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
trong sách có viết là càng xa hạt nhân mức năng lượng càng tăng dần .Nhưng mà em thấy nó vô lý ở chỗ  năng lượng quỹ đạo Ek=13.6 còn ở vô cùng thì năng lượng =O


Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp em về mức năng lượng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:29:48 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
trong sách có viết là càng xa hạt nhân mức năng lượng càng tăng dần .Nhưng mà em thấy nó vô lý ở chỗ  năng lượng quỹ đạo Ek=13.6 còn ở vô cùng thì năng lượng =O
Sai rồi mức năng lượng của  nguyên tử trên trạng thái dừng thứ n được tính bằng công thức [tex]En=\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] eV

Ở trạng thái K (tức mức 1) thì n=1 ==>EK=-13,6 eV

Nguyên tử hấp thụ thêm năng lượng để chuyển trạng thái (quỹ đạo dừng) ,mức 2,3,4,5 ,6 ......  đến vô cùng thì bằng 0!!!