Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 12:14:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10470Tiêu đề: Giải phương trình
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:14:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
[tex]\sqrt{2x+3} +\sqrt{x+1} = 3x + 2x\sqrt{2x^{2} +5x+3} -16[/tex]
  Hướng dẫn của bài là : đặt t= [tex]\sqrt{2x+3} +\sqrt{x+1}[/tex]
  và nghiệm x=3 . Nhưng mình ko pít giải mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:19:41 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
[tex]\sqrt{2x+3} +\sqrt{x+1} = 3x + 2x\sqrt{2x^{2} +5x+3} -16[/tex]
  Hướng dẫn của bài là : đặt t= [tex]\sqrt{2x+3} +\sqrt{x+1}[/tex]
  và nghiệm x=3 . Nhưng mình ko pít giải mong mọi người giúp

Đề ĐH khối B năm 2011 hử   :D xem đáp án của bộ đi bạn làm biếng giải quá ,tới đó rồi --->t2, điều kiện của t nếu cần (dùng cosy) ==>miền giá trị của t

Biến đổi tương đương là O.K thôi ,kết thúc nhớ so sánh đk để nhận loại nghiệm !


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh trong 06:59:59 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2013
bạn ơi chép sai đề rồi thử bấm shift / solve đi [tex]\sqrt{2x+1} +\sqrt{x+1}=3x+2\sqrt{2x^{2}+5x+3}-16[/tex]
sau khi đặt ĐK cho x
đặt t=[tex]\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1}[/tex] ,t>0
ta có t2=[tex]3x+2\sqrt{2x^{2}+5x+3}+4[/tex]
pt[tex]\Leftrightarrow t=t^{2}-20[/tex]
[tex]\Leftrightarrow t=5[/tex] hay [tex]t= -4[/tex]
loại t= -4
vậy 5=[tex]\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1}[/tex]  tự giải tiếp nhé