Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 11:06:02 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10463Tiêu đề: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 11:06:02 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ:
(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-26.png)
Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 11:45:09 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ:
(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-26.png)
Em xin cảm ơn!
Dòng điện trễ pha hơn điện áp [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]
Nên ta có : [tex]tan\frac{\pi }{3} = \frac{Z_{L}-Z_{C}}{R} => Z_{L}-Z_{C} =R\sqrt{3}[/tex]
Công suất của mạch khi đó: [tex]P = \frac{U^{2}R}{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}} = \frac{U^{2}}{4R} =100\sqrt{3}[/tex]   (1)
Khi thay đổi R = [tex]\left|Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex] thì công suất đạt cực đại : [tex]P_{max}=\frac{U^{2}}{2R} = 2P = 200\sqrt{3} W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 11:51:59 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Hix. Vậy là đáp án sai..................


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: cacon194 trong 05:34:36 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Đáp án đúng đấy. vì bài này cho 2 dữ kiện R thay đổi nên khi quy về tỉ số P thì phải quy về Zl - Zc chứ không quy về R được đâu.  bài trâu già chỗ công suất khi đó , biến đổi P theo Zl - Zc và khi Pmax thì P = frac{{U}^{2}}{2.(Zl -Zc)}
đáp số 200w


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 05:42:42 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy/cô và các bạn giúp đỡ:
(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-26.png)
Em xin cảm ơn!
Dòng điện trễ pha hơn điện áp [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]
Nên ta có : [tex]tan\frac{\pi }{3} = \frac{Z_{L}-Z_{C}}{R} => Z_{L}-Z_{C} =R\sqrt{3}[/tex]
Công suất của mạch khi đó: [tex]P = \frac{U^{2}R}{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}} = \frac{U^{2}}{4R} =100\sqrt{3}[/tex]   (1)
Khi thay đổi R = [tex]\left|Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex] thì công suất đạt cực đại : [tex]P_{max}=\frac{U^{2}}{2R} = 2P = 200\sqrt{3} W[/tex]
Úi giời ! Đúng ! Đúng . sorry
Khi thay đổi R = [tex]\left|Z_{L}-Z_{C} \right|[/tex] thì công suất đạt cực đại :
[tex]P_{max}=\frac{U^{2}}{2\left|Z_{L}-Z_{C} \right|} = \frac{2P}{\sqrt{3}} = 200 W[/tex]
Chết ! Mình nhầm là đồng nhất cái R để Pmax với cái R trước nên sai !
Thành thật xin lỗi !