Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Doomkaka trong 08:55:49 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10455Tiêu đề: Con lắc đơn...
Gửi bởi: Doomkaka trong 08:55:49 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn chu kì dao động T dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T=2s. COn lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần 2 con lắc đi quan vị trí cân bằng của chúng theo cùng 1 chiều. Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp như thế là 7 phút 30s. Hãy tính chu kì T và độ dài con lắc đơn ?
A.1.98s và 1m
B.2.009 và 1m
C.2.009  và 2m
D. 1.98 và 2m
Đáp án là C ai chỉ dùm e cách giải...


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn...
Gửi bởi: traugia trong 09:10:20 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn chu kì dao động T dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T=2s. COn lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần 2 con lắc đi quan vị trí cân bằng của chúng theo cùng 1 chiều. Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp như thế là 7 phút 30s. Hãy tính chu kì T và độ dài con lắc đơn ?
A.1.98s và 1m
B.2.009 và 1m
C.2.009  và 2m
D. 1.98 và 2m
Đáp án là C ai chỉ dùm e cách giải...
Bài này thuộc loại bài kinh điển của con lắc trùng phùng:
Gọi n là số dao động toàn phần mà con lắc T2 thực hiện được giữa hai lần trùng phùng liên tiếp => số dao động toàn phần mà con lắc T1 thực hiện được là n + 1
 Vậy : nT2 = (n+1) 2 = 450 s
 => n = 224 dao động => T2 = 2,009 s => Chiều dài con lắc là 1 m


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn...
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:17:40 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một con lắc đơn chu kì dao động T dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T=2s. COn lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần 2 con lắc đi quan vị trí cân bằng của chúng theo cùng 1 chiều. Quan sát cho thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp như thế là 7 phút 30s. Hãy tính chu kì T và độ dài con lắc đơn ?
A.1.98s và 1m
B.2.009 và 1m
C.2.009  và 2m
D. 1.98 và 2m
Đáp án là C ai chỉ dùm e cách giải...
"COn lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút " => chu kỳ clđ là T >2s. Dựa vào đ.án => T= 2,009s => l
để ý 1 chút thì sẽ nhanh hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn...
Gửi bởi: Doomkaka trong 10:50:18 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
cảm ơn nhiều nhưng quan trọng cách giải .... ai giúp e với hjhj