Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dtquang11090 trong 07:41:08 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10451Tiêu đề: Tia X - điện xc - hạt nhân
Gửi bởi: dtquang11090 trong 07:41:08 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một số bài trong đề thi thử đại học vinh lần 4 mong mọi người giúp

Câu 1: Một ống tia X, khi hoạt động với hiệu điện thế 18kV thì dòng điện qua ống có cường độ không đổi bằng 5mA. Bỏ qua động năng của e khi bứt ra khỏi catot.Nếu chỉ có 0.5% động năng của chùm e khi đập tới đối catot được chuyển thành năng lượng của chùm tia X thì công suất của chùm tia X do ống phát ra là? ( đáp án 0.45W)

Câu 2: Một cầu chì dùng cho mạng điện xoay chiều có tần số không đổi chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10A. Cho rằng nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây chì. Nếu tăng đường kính dây chì lên 1.44 lần thì trong cùng điều kiện, dây chì chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng tối đa là?( đáp án 17.28 A )

Câu 3: Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp đôi cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 1.92U. Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có 40 vòng dây cuốn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến thế. tổng số vòng dây đã được quấn trong máy là ( đáp lán là 3000 vòng)

Câu 4:Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là: proton, đơteri và hạt anpha, cùng bay vuông góc vào một từ trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó. Gọi RH, RD, Ra lần lượt là bán kính quỹ đạo của mỗi hạt. Lấy khối lượng hạt nhân đobằng u xấp xỉ bằng số khối. Ta có hệ thức nào??
A.   RH < RD <  Ra
B.   RH < RD = Ra
C.   RH = Ra < RD
D.   RH=RD= Ra


Tiêu đề: Trả lời: Tia X - điện xc - hạt nhân
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:48:33 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Gửi bạn dtquang11090:

Nhắc nhở bạn lần này, theo tinh thần mới về đặt tên topic thì hiện nay mọi người nên đặt tên theo nội dung bài (sóng cơ, sóng ánh sáng, mạch LC, điện xc, v.v.) chứ không đặt tên kiểu chung chung như: Giúp em giải mấy câu trong đề thi thử, Mấy bài tập khó nhờ mọi người, v.v.

Do đó chúng tôi đã sửa lại tên ban đầu của bạn: Một số bài trong đề thi thử đại học vinh lần 4 mong mọi người giúp thành tên mới Tia X - điện xc - hạt nhân.

Bạn rút kinh nghiệm điều này, vì là quy định mới nên chúng tôi nhắc nhở một lần trước, còn lần sau vẫn không đặt đúng thì sẽ bị khóa bài.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Tia X - điện xc - hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 09:46:54 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một số bài trong đề thi thử đại học vinh lần 4 mong mọi người giúp

Câu 1: Một ống tia X, khi hoạt động với hiệu điện thế 18kV thì dòng điện qua ống có cường độ không đổi bằng 5mA. Bỏ qua động năng của e khi bứt ra khỏi catot.Nếu chỉ có 0.5% động năng của chùm e khi đập tới đối catot được chuyển thành năng lượng của chùm tia X thì công suất của chùm tia X do ống phát ra là? ( đáp án 0.45W)
Do bỏ qua động năng của e khi bứt khỏi catot nên động năng của chủm e khi đập vào đối catot chính bằng công suất của dong điên qua ống. Pmax=U.I=18000.0,005=90W.
Do chỉ có 0,5% động năng này chuyển thành năng lượng của tia X nên công suất của chùm tia X là:
Px = 90.0,5%=0,45W


Tiêu đề: Trả lời: Tia X - điện xc - hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 10:11:54 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một số bài trong đề thi thử đại học vinh lần 4 mong mọi người giúp
Câu 4:Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là: proton, đơteri và hạt anpha, cùng bay vuông góc vào một từ trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó. Gọi RH, RD, Ra lần lượt là bán kính quỹ đạo của mỗi hạt. Lấy khối lượng hạt nhân đobằng u xấp xỉ bằng số khối. Ta có hệ thức nào??
A.   RH < RD <  Ra
B.   RH < RD = Ra
C.   RH = Ra < RD
D.   RH=RD= Ra
Do ba hạt có cùng động năng nên ta có:
[tex]W_{d}=\frac{1}{2}.m_{H}.v_{H}^{2}\rightarrow v_{H}^{2}=2.W_{d}; v_{D}^{2}=\frac{2}{2}.W_{d}=W_{d};v_{\alpha }^{2}=\frac{2}{4}.W_{d}=\frac{W_{d}}{2}[/tex](1)
Ta có khi các hạt chuyển động theo quỹ đạo tròn thì chúng chịu tác dụng bởi các lực hướng tâm:
[tex]F=\left|q \right|.E=m\frac{v^{2}}{R}\Rightarrow R_{H}=\frac{m_{H}v_{H}^{2}}{\left|e \right|.E};R_{D}=\frac{m_{D}v_{D}^{2}}{\left|e \right|.E};R_{\alpha }=\frac{m_{\alpha }v_{\alpha }^{2}}{\left|2.e \right|.E}[/tex](2_
Từ (1) và (2) ta có: RH=RD>Ra


Tiêu đề: Trả lời: Tia X - điện xc - hạt nhân
Gửi bởi: traugia trong 11:35:09 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Một số bài trong đề thi thử đại học vinh lần 4 mong mọi người giúp

Câu 3: Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp đôi cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 1.92U. Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có 40 vòng dây cuốn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến thế. tổng số vòng dây đã được quấn trong máy là ( đáp lán là 3000 vòng)
Gọi số vòng dây của cuộn dây sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1 và N2
    Ta có : N2 = 2N1 (1)
Theo bài ra ta có : [tex]\frac{N_{2}-80}{N_{1}} = 1,92[/tex] (2)
Giải hệ (1) và (2) ta được : N1 = 1000 vòng và N2 = 2000 vòng => tổng số vòng dây là 3000 vòng