Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 07:22:21 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10449Tiêu đề: giải thích giúp em về 2 bài toán MPĐ
Gửi bởi: ksogi trong 07:22:21 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
bài 1     Máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp.Cuộn sơ cấp có điện trở thuần r=3 và cảm kháng Z(L)=4.Cuộn thứ cấp để hở.Nối 2 đầu của cuộn sơ cấp với HĐT 40V Thì HĐT 2 đầu cuộn thứ cấp là?


bài 2    Máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp.Cuộn sơ cấp có điện trở thuần r=3 .Cuộn cảm được mắc vào  cuộn sơ cấp có ZL =4V Cuộn thứ cấp để hở.Nối 2 đầu của cuộn sơ cấp với HĐT 40V Thì HĐT 2 đầu cuộn thứ cấp là?

Ở bài 1 cuộn sơ cấp có điện trở thuần và cảm kháng .Bài toán 2 thì cuộn cảm được mắc vào cuộn sơ câp .Vậy thì cách giải của 2 bài toán này có khác nhau không ạ ?Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp em về 2 bài toán MPĐ
Gửi bởi: traugia trong 08:15:37 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
bài 1     Máy biến thế có 110 vòng ở cuộn sơ cấp và 220 vòng ở cuộn thứ cấp.Cuộn sơ cấp có điện trở thuần r=3 và cảm kháng Z(L)=4.Cuộn thứ cấp để hở.Nối 2 đầu của cuộn sơ cấp với HĐT 40V Thì HĐT 2 đầu cuộn thứ cấp là?
Tổng trở của mạch sơ cấp : Z = 5
Cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp : I = U/Z = 8 A
=> UL = I. ZL = 32 V
=> Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp :
         [tex]\frac{U_{2}}{U_{L}} = \frac{N_{2}}{N_{1}} => U_{2} = 64 V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giải thích giúp em về 2 bài toán MPĐ
Gửi bởi: traugia trong 08:21:40 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: có thêm cuộn cảm mắc vào cuộn sơ cấp thì UL của cuộn sơ cấp thay đổi thôi !
     UL = [tex]\frac{U_{1}}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L1}+Z_{L2})^{2}}}Z_{L2}[/tex]
=> U2 tính tương tự thôi