Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: traugia trong 12:37:30 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10446Tiêu đề: Trả lời bài sóng cơ của whitesnow
Gửi bởi: traugia trong 12:37:30 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Mong mọi các thầy/cô và các bạn giúp đỡ:
(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Untitled-25.png)

Trả lời bài của whitesnow ! Đánh xong đáp án thì ko thấy đề bài đâu nữa !

Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên S1S2 là [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] nên theo đề bài ta có:

       S1S2 = 4[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] +2[tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] = 8
  => [tex]\lambda [/tex] = 16/5 cm = 3,2 cm
mặt khác : điểm M có MS2 - MS1 = 0,8 cm = [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
=> Biên độ dao động tại M là : [tex]a_{M} = 0,8\left|cos\frac{\pi \Delta d }{\lambda }\right| = 0,4\sqrt{2} mm[/tex]
=> Tốc độ cực đại : [tex]v_{max} = 0,4\sqrt{2}200\pi =80\pi \sqrt{2} mm/s =8\pi \sqrt{2} cm/s[/tex]