Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:35:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10443Tiêu đề: 2 BÀI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Gửi bởi: KPS trong 11:35:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1) Trong mạch dao động bộ tụ điện gômg hai tụ điện C1, C2 giống nhau được cung cấp một năng lượng [tex]1\mu J[/tex]  từ nguồn điện một chiều có suất điện động 4V. Chuyển khoá K từ vị trí 1 sang vị trí 2. Cứ sau những khoảng thời gian như nhau là [tex]1\mu s[/tex]  thì năng lượng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại bằng nhau. Xác định cường độ dòng điện cực đại trong cuộn dây ?
A. 0,787 A   
B. 0,785 A
C. 0,784 A   
D. 0,786 A

2) Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện không đổi có suất điện động E và điện trở trong r, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Ban đầu ta đóng khoá K. Sau khi dòng điện đã ổn định, ta mở khoá K. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là ?
[tex]A. U_o=E[/tex]

[tex]B. U_o=\frac{E.L}{r.C}[/tex]

[tex]C.U_o=\frac{E}{r}\sqrt{LC}[/tex]

[tex]D. U_o=\frac{E}{r}\frac{L}{C}[/tex]

thầy và các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 11:40:25 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
câu 2: [tex]{I_0} = \frac{E}{r} \Rightarrow {U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{C}} = \frac{E}{r}.\sqrt {\frac{L}{C}}[/tex]
hình như ko có đáp án bạn à ^^


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Gửi bởi: KPS trong 11:46:43 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
câu 2: [tex]{I_0} = \frac{E}{r} \Rightarrow {U_0} = {I_0}\sqrt {\frac{L}{C}} = \frac{E}{r}.\sqrt {\frac{L}{C}}[/tex]
hình như ko có đáp án bạn à ^^

bạn làm đúng rồi ...đáp án D mình ghi thiếu căn á


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
Gửi bởi: acsimet36 trong 01:53:26 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2014
[tex]C_{1}=C_{2}\Rightarrow c_{b}=\frac{c}{2}[/tex]
Ta có W =[tex](\frac{1}{2})C_{b}E^{2}\Rightarrow C_{b}\Rightarrow C[/tex]
Trong mạch dao động, cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng T/4 thì năng lượng trong tụ lại bằng năng lượng trong cuộn cảm, nên [tex]\Delta t=\frac{T}{4}[/tex]
Mà T = 2[tex]\pi \sqrt{LC}[/tex]
Từ đó tính được L
Suy ra [tex]I_{0}= E\sqrt{\frac{C}{L}}[/tex]