Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: chuottuivn94 trong 10:24:25 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10437Tiêu đề: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:24:25 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
(http://nn9.upanh.com/b5.s29.d4/c2be783fbbd25f04fd97840790f12f14_46417359.clipimage002.jpg) (http://www.upanh.com/clip_image002_upanh/v/7rfbfi8j3gb.htm)
Đây là đề bài, em đọc mà chẳng hiểu phải bắt đầu thế nào để ra đáp số luôn.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: dtquang11090 trong 10:29:59 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
đáp án là căn 3 hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:32:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Khi cho đi qua cùng một cuộn dây, một dòng điện không đổi sinh công suất gấp 6 lần một dòng điện xoay chiều. Tỉ số giữa cường độ dòng điện không đổi với giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều là ?
A. căn 3
B. căn của (3 phần 2).
C. Căn 2.
D. 1 trên Căn 2.
 Đáp án là A. căn 3


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:33:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Gọi cuộn dây là (L, r):

 ~O) Công suất dòng một chiều: [tex]P_{1}=rI_{1}^{2}[/tex]

 ~O) Công suất dòng xoay chiều: [tex]P_{2}=rI_{2}^{2}[/tex]

  ~O) Suy ra:

[tex]\Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}} = \frac{I_{1}^{2}}{I_{2}^{2}} = 6[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{I_{1}^{2}}{\frac{I_{02}^{2}}{2}} = 6[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{I_{1}^{2}}{I_{02}^{2}} = 3 \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{02}} = \sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:34:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
(http://nn9.upanh.com/b5.s29.d4/c2be783fbbd25f04fd97840790f12f14_46417359.clipimage002.jpg) (http://www.upanh.com/clip_image002_upanh/v/7rfbfi8j3gb.htm)
Đây là đề bài, em đọc mà chẳng hiểu phải bắt đầu thế nào để ra đáp số luôn.

Ta có RI2=6RI'2 <--->I=[tex]\sqrt{6}I'[/tex] mà I'=Io/[tex]\sqrt{2}[/tex]

===>[tex]\frac{I}{Io}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: kientri88 trong 10:37:50 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
p= 6p'
R[tex]I^{2}[/tex]=6R[tex]I0^{2}[/tex]/2
[tex]\Rightarrow I=I0\sqrt{3}[/tex]
Mình cũng ra [tex]\sqrt{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em câu Dòng điện xoay chiều khó ! lạ !
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:40:50 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Em cảm ơn mọi người nhiều. Có diễn đàn này thật hay. hì hì ! Chúc diễn đàn cứ phát triển tốt  ạ !