Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 09:55:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10433Tiêu đề: Bài điện ba pha
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 09:55:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mạng điện ba pha hình sao có Up=220v,có ba tải tiêu thụ mắc sao.Ba tải là ba điện trở R1=R2=220,R3=110.Tính I ở dây trung hòa?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện ba pha
Gửi bởi: mrprophet trong 10:04:30 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
mình nghĩ là tổng hợp vecto i1+i2+i3 = 1 A bạn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện ba pha
Gửi bởi: traugia trong 11:04:55 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mạng điện ba pha hình sao có Up=220v,có ba tải tiêu thụ mắc sao.Ba tải là ba điện trở R1=R2=220,R3=110.Tính I ở dây trung hòa?
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua các tải tiêu thụ là :
       [tex]I_{1} = I_{2} = \frac{U_{p}}{R_{1}} = 1A[/tex]
       [tex]I_{3} = \frac{U_{p}}{R_{3}} = 2A[/tex]
Do tải tiêu thụ là điện trở nên cường độ dòng điện cùng pha với điện áp => cường độ dòng điện qua các tải tiêu thu lệch pha nhau [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]. Sử dụng giản đồ véc tơ ta có :
          Ith = I3 - I12 = 1 A