Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 09:41:19 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10432Tiêu đề: Hình học không gian.
Gửi bởi: arikirin trong 09:41:19 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Cho hình chóp [tex]S.ABCD[/tex] đáy là hình vuông và tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nằm trong đáy. Hình chiếu của [tex]S[/tex] lên đáy nằm trên cạnh [tex]BD[/tex] sao cho [tex]SA=a,\,\,SB=\dfrac{a}{\sqrt{2}}[/tex]. Tính thể tích hình chóp và góc giữa [tex]SD[/tex] và [tex](SAC)[/tex]
Mong mọi người giải giúp em với!


Tiêu đề: Trả lời: Hình học không gian.
Gửi bởi: sky_pmc trong 09:53:18 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Cho hình chóp [tex]S.ABCD[/tex] đáy là hình vuông và tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nằm trong đáy. Hình chiếu của [tex]S[/tex] lên đáy nằm trên cạnh [tex]BD[/tex] sao cho [tex]SA=a,\,\,SB=\dfrac{a}{\sqrt{2}}[/tex]. Tính thể tích hình chóp và góc giữa [tex]SD[/tex] và [tex](SAC)[/tex]
Mong mọi người giải giúp em với!

chân dường cao chính là gđiẻm 2 đường chéo.H.góc giữa  SD va (SAC) chính là  góc DSH