Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 09:38:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10431Tiêu đề: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: ODD trong 09:38:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dđ trên Ox có pt: x1=A1cos(10t), x2=A2cos(10t+[tex]\varphi _2[/tex]). Pt dđ tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(10t+[tex]\varphi[/tex]), biết [tex]\varphi_2-\varphi =\frac{\pi }{6}.Tính: \frac{\varphi }{\varphi _2}[/tex]
A.2/3 or 4/3
B.1/3 or 2/3
C.1/2 or 3/4
D.3/4 or 2/5
Cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: kydhhd trong 10:49:34 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Xin lỗi! em nhìn nhầm  [-O< chính xác là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
..................................................................
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dđ trên Ox có pt: x1=A1cos(10t), x2=A2cos(10t+[tex]\varphi _2[/tex]). Pt dđ tổng hợp: x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(10t+[tex]\varphi[/tex]), biết [tex]\varphi_2-\varphi =\frac{\pi }{6}.Tính: \frac{\varphi }{\varphi _2}[/tex]
A.2/3 or 4/3
B.1/3 or 2/3
C.1/2 or 3/4
D.3/4 or 2/5
Cảm ơn mọi người
vẽ giản đồ véc tơ ra: ta tính A2 thông qua A1
do x2 nhanh pha hơn x 1 góc là pi/6 nên ta có:
[tex]A^{2}2=3A^{2}1+A^{2}2-2A1.\sqrt{3}A1cos\frac{\Pi }{6}\Rightarrow A2=A1; A2=2A1[/tex](giải phương trình bậc 2 ta có)
+ Xét TH A2=A1 nhìn hình ta có:[tex]\varphi =30^{0}\Rightarrow \varphi 2=60^{0}\Rightarrow \frac{\varphi }{\varphi2 }=1/2[/tex]
chọn luôn ĐA: C