Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:03:39 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10422Tiêu đề: 1 câu mạch dao động +1dđxc cần giải đáp.
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:03:39 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Giúp em 2 bài này nhé!

câu 1:
có 2 tu giống nhau chưa tích điện và 1 nguồn điện có sdđ  E.lần 1:cho 2 tụ mắc //, lần 2:2 tụ mắc nối tiếp rồi nối với ng điện để tích điện .sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với cuộn dây thuần cảm để tạo ra mach dđ điện từ. khi hiêu điện thế trên các tụ trong 2 TH bằng nhau và bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ trg trong trong 2 mạch là ?
(đ/s:4)

câu 2:
cho mạch điện đc mắc theo thứ RLC.đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=250[tex]\cos (100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] (V).biết R=200[tex]\Omega[/tex].cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi đc. cho L thay đổi tới L1 sau đó cho C thay đổi tới C1=[tex]\frac{10^{-4}}{2,4\pi }[/tex] F thì điện áp hiêu dụng giữa 2 đầu tụ C đạt giá trị cực địa .giá trị của L1 và UCmax là
A:2,4/pi ;200V
B:2,4/pi '250[tex]\sqrt{2}[/tex] V
C:1,2/pi ;250V
D:1,2/pi; 250[tex]\sqrt{2}[/tex]VTiêu đề: Trả lời: 1 câu mạch dao động +1dđxc cần giải đáp.
Gửi bởi: traugia trong 07:37:54 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Giúp em 2 bài này nhé!

câu 1:
có 2 tu giống nhau chưa tích điện và 1 nguồn điện có sdđ  E.lần 1:cho 2 tụ mắc //, lần 2:2 tụ mắc nối tiếp rồi nối với ng điện để tích điện .sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với cuộn dây thuần cảm để tạo ra mach dđ điện từ. khi hiêu điện thế trên các tụ trong 2 TH bằng nhau và bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ trg trong trong 2 mạch là ?
(đ/s:4)
Khi mạch ghép song song : C1 = 2C => tần số góc : [tex]\omega _{1} = \frac{1}{\sqrt{2LC}}[/tex]
 Khi điện áp có giá trị là u = E/4 ta có : [tex]Q_{0}^{2} =q^{2} + \frac{i^{2}}{\omega ^{2}} <=> 4C^{2}E^{2} = 4C^{2}\frac{E^{2}}{16} + 2LC.i^{2}[/tex]
    <=> [tex]i^{2} = \frac{15}{8}\frac{C}{L}E^{2}[/tex]
 => Năng lượng từ trường là : [tex]W_{t1} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{15}{16}CE^{2}[/tex] (1)
Khi mạch ghép nối tiếp : C2 = C/2 => tần số góc : [tex]\omega _{2} = \frac{2}{\sqrt{LC}}[/tex]
Khi điện áp có giá trị là u1=u2 = E/4 => u = E/2 ta có : [tex]Q_{0}^{2} =q^{2} + \frac{i^{2}}{\omega ^{2}} <=> \frac{C^{2}}{4}E^{2} = \frac{C^{2}}{4}\frac{E^{2}}{4} + \frac{LC}{2}.i^{2}[/tex]
    <=> [tex]i^{2} = \frac{3}{8}\frac{C}{L}E^{2}[/tex]
 => Năng lượng từ trường là : [tex]W_{t2} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{3}{16}CE^{2}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{W_{t1}}{W_{t2}} = 5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu mạch dao động +1dđxc cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:08:27 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
TH1. //
Ctđ = 2C. => W1 = 2C.Eo^2/2
TH2. nt
Ctđ = C/2. => W2 = C/2.Eo^2/2
W1 /W2 =4 = Wtừ trg 1 / Wtừ trg 1
do  Wtừ trg 1/W1 =  Wtừ trg 2/W2=15/16


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu mạch dao động +1dđxc cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:14:41 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
câu 2:
cho mạch điện đc mắc theo thứ RLC.đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=250[tex]\cos (100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] (V).biết R=200[tex]\Omega[/tex].cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi đc. cho L thay đổi tới L1 sau đó cho C thay đổi tới C1=[tex]\frac{10^{-4}}{2,4\pi }[/tex] F thì điện áp hiêu dụng giữa 2 đầu tụ C đạt giá trị cực địa .giá trị của L1 và UCmax là
A:2,4/pi ;200V
B:2,4/pi '250[tex]\sqrt{2}[/tex] V
C:1,2/pi ;250V
D:1,2/pi; 250[tex]\sqrt{2}[/tex]V

Uc max, Zc = (R^2 +ZL^2)ZL
=>ZL
UC max =U.Căn (R^2 +ZL^2 ) /ZL
sặk. vô ng


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu mạch dao động +1dđxc cần giải đáp.
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:42:18 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
câu 2:
cho mạch điện đc mắc theo thứ RLC.đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp u=250[tex]\cos (100\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex] (V).biết R=200[tex]\Omega[/tex].cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi đc. cho L thay đổi tới L1 sau đó cho C thay đổi tới C1=[tex]\frac{10^{-4}}{2,4\pi }[/tex] F thì điện áp hiêu dụng giữa 2 đầu tụ C đạt giá trị cực địa .giá trị của L1 và UCmax là
A:2,4/pi ;200V
B:2,4/pi '250[tex]\sqrt{2}[/tex] V
C:1,2/pi ;250V
D:1,2/pi; 250[tex]\sqrt{2}[/tex]V
đề thi thử sư phạm lần 8 đó mà...

Uc max, Zc = (R^2 +ZL^2)ZL
=>ZL
UC max =U.Căn (R^2 +ZL^2 ) /ZL
sặk. vô ng