Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 06:55:52 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10421Tiêu đề: điện xoay chiều nhờ mọi người giúp!!!
Gửi bởi: phiductam trong 06:55:52 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C ghép nối tiếp . Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế [tex]U=Uo\cos (100\Pi t)(V)[/tex] thì [tex]Ud=20V[/tex] , dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là [tex]\varphi 1[/tex] . Thay tụ C bằng tụ C'=2C thì [tex]Ud=40V[/tex] và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là [tex]\varphi 2[/tex] với [tex]\varphi 1+\varphi 2=\frac{\Pi }{2}[/tex] . Tính điện áp hiệu dụng hai đầu mạch :
A    [tex]20V[/tex]

B    [tex]10\sqrt{10}V[/tex]

C    [tex]20\sqrt{5}V[/tex]

D    [tex]40V[/tex]

Đáp án là B . Thầy cô , mọi người giúp em với !!!
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều nhờ mọi người giúp!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:38:57 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C ghép nối tiếp . Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế [tex]U=Uo\cos (100\Pi t)(V)[/tex] thì [tex]Ud=20V[/tex] , dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là [tex]\varphi 1[/tex] . Thay tụ C bằng tụ C'=2C thì [tex]Ud=40V[/tex] và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp là [tex]\varphi 2[/tex] với [tex]\varphi 1+\varphi 2=\frac{\Pi }{2}[/tex] . Tính điện áp hiệu dụng hai đầu mạch :
A    [tex]20V[/tex]

B    [tex]10\sqrt{10}V[/tex]

C    [tex]20\sqrt{5}V[/tex]

D    [tex]40V[/tex]

Đáp án là B . Thầy cô , mọi người giúp em với !!!
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9408.msg43711#msg43711http:// link  tại đây