Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuong_tet trong 05:54:57 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10418Tiêu đề: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: thuong_tet trong 05:54:57 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
 1.   Một con lắc lò xo dao độngđiều hòa với phương trình : x= 6cos(20t + π/3)cm. Quãngđường
vật đi được trong khoảng thời gian t =13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là :
A.6cm. B.90cm. C.102cm. D.54cm.
  
2.Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và
chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục toạ
độ.
a.Tổng quãngđường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là :    A.56,53cm B.50cm C.55,75cm D.42cm
b.Tính tốc độ trung bình  trong khoảng thời gian trên.

mình ko biết làm dạng này nên mong mọi người giải thích cặn kẽ để mình có thể áp dụng linh hoạt cho những dạng tương tự, nếu được thì mọi người nêu VD và Phương pháp giải giúp mình nhé, mình đang bị hổng phần dao động điều hòa ......

mình tìm trên mạng thấy có dùng tích phân nhưng mà mình tính ko ra, ví dụ vào 2 bài trên giùm mình nha, cảm ơn các bạn


Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: khaikull trong 06:06:01 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1.   Một con lắc lò xo dao độngđiều hòa với phương trình : x= 6cos(20t + π/3)cm. Quãngđường
vật đi được trong khoảng thời gian t =13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là :
A.6cm. B.90cm. C.102cm. D.54cm.
  
2.Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và
chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục toạ
độ.
a.Tổng quãngđường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là :    A.56,53cm B.50cm C.55,75cm D.42cm
b.Tính tốc độ trung bình  trong khoảng thời gian trên.

mình ko biết làm dạng này nên mong mọi người giải thích cặn kẽ để mình có thể áp dụng linh hoạt cho những dạng tương tự, nếu được thì mọi người nêu VD và Phương pháp giải giúp mình nhé, mình đang bị hổng phần dao động điều hòa ......

mình tìm trên mạng thấy có dùng tích phân nhưng mà mình tính ko ra, ví dụ vào 2 bài trên giùm mình nha, cảm ơn các bạn

câu 1
ta có[tex]\omega =20 =>T=\frac{\pi }{10}[/tex]
[tex]t=\frac{13\pi }{60}=\frac{13T}{6}=2T+\frac{T}{6}[/tex]
với t=0 => x=3 ta có [tex]\varphi[/tex] dương nên v âm

 vẽ sơ đồ hoặc đường tròn tùy phương pháp bạn học ta dc:
trong 2T quãng đường là  S1=24.2=48
phần [tex]\frac{T}{6}[/tex] còn lại theo sơ đồ , v  âm nên điểm đó di chuyển từ 3=>-3 vậy S2=6
nên S=54
đáp án D
Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: khaikull trong 06:15:03 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1.   Một con lắc lò xo dao độngđiều hòa với phương trình : x= 6cos(20t + π/3)cm. Quãngđường
vật đi được trong khoảng thời gian t =13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là :
A.6cm. B.90cm. C.102cm. D.54cm.
  
2.Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và
chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục toạ
độ.
a.Tổng quãngđường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là :    A.56,53cm B.50cm C.55,75cm D.42cm
b.Tính tốc độ trung bình  trong khoảng thời gian trên.

mình ko biết làm dạng này nên mong mọi người giải thích cặn kẽ để mình có thể áp dụng linh hoạt cho những dạng tương tự, nếu được thì mọi người nêu VD và Phương pháp giải giúp mình nhé, mình đang bị hổng phần dao động điều hòa ......

mình tìm trên mạng thấy có dùng tích phân nhưng mà mình tính ko ra, ví dụ vào 2 bài trên giùm mình nha, cảm ơn các bạn

câu 2 tương tự câu 1
ta có [tex]t=\frac{19T}{8}=2T+\frac{T}{4}+\frac{T}{8}[/tex]

giải ra dc 56.242 chọn đáp án A.
tốc độ tb thì là [tex]v=\frac{S}{t}[/tex]=[tex]\frac{56.242}{2.375}=23.68[/tex]
hoặc nếu quãng đường đường như đáp án là ra 23.8

cái phần này bạn rất dễ nhầm tốc độ tb với cả vân tốc tb
lưu ý là khi tính tốc độ tb thì bạn ko phải xét chiều quãng đường  
còn khi tính vận tốc tb thì bạn phải tính quãng đường theo chiều âm, dương

Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: traugia trong 06:21:32 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1.   Một con lắc lò xo dao độngđiều hòa với phương trình : x= 6cos(20t + π/3)cm. Quãngđường
vật đi được trong khoảng thời gian t =13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là :
A.6cm. B.90cm. C.102cm. D.54cm.
  
Chu kì T = [tex]\frac{\pi }{10}s[/tex]
t = [tex]\frac{13\pi }{60}s = 2T + \frac{T}{6}[/tex]
Tại thời điểm t1 = 0 ta có : x1 = 3cm và v1 < 0
Tại thời điểm t2 = 13π/60(s) có : x2 = -3 cm và v2 < 0
Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t =13π/60(s) bằng tổng quãng đường vật đi được trong 2 chu kì đầu tiên và quãng đường đi được trong T/6 chu kì tiếp theo ( vật đi từ vị trí có li độ +3cm đến vị trí -3cm )
Vậy quãng đường vật đi được là : S = 2.4.A + A = 9A = 9.6 = 54cm


Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:50:59 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Phần này bạn nhớ kĩ là 1 chuy ky dao động là : T=2[tex]\pi[/tex]
 = 4.A   ( 1 vòng =  2pi )
Với bài 1 ta coi nó dao đông trong thời gian t là 1 góc bao nhiêu nhé
  [tex]\varphi =\omega .t[/tex]   =[tex]20. \frac{13\pi }{60} =\frac{13\pi }{3}[/tex]    rad

Tách [tex]\frac{13\pi }{3}[/tex]  =  [tex]4\pi +\frac{\pi }{3}[/tex]  
   ( [tex]4\pi[/tex]  = 2 . 2 [tex]\pi[/tex] = 2 vòng = 2 . 4.6= 48 )
còn góc [tex]\pi /3[/tex] còn lại  bạn tính quãng đường đi bằng cách sau :
  - ([tex]\pi /3[/tex] ) / ([tex]2\pi[/tex]) = 1/6  ( Ta hiểu nó đi thêm 1/6 vòng nữa )
  1/6 vòng = [tex]\frac{1}{6} . 4.A = \frac{1}{6} .4.6[/tex] = 6

Vậy tổng quãng đường la 48+6 = ??
Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:33:44 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Gửi thuong_tet: Tên topic ban đầu là: vật lí 12:  QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA, bạn đặt tên như vậy là QUÁ DÀI DÒNG VÀ KHÔNG CẦN THIẾT.

Cho nên chúng tôi sửa lại là: Tính quảng đường trong đdđh

Bạn đã đăng vào mục Vật Lý thì chúng tôi tự hiểu là bài Lý rồi, nếu hỏi môn khác thì đã bị xóa lâu rồi. Còn lại thì nên rút ngắn lại, tiêu đề rõ ràng là tốt, nhưng cũng cần ngắn gọn.


Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: arikirin trong 09:24:00 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1.   Một con lắc lò xo dao độngđiều hòa với phương trình : x= 6cos(20t + π/3)cm. Quãngđường
vật đi được trong khoảng thời gian t =13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là :
A.6cm. B.90cm. C.102cm. D.54cm.
  
2.Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và
chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục toạ
độ.
a.Tổng quãngđường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là :    A.56,53cm B.50cm C.55,75cm D.42cm
b.Tính tốc độ trung bình  trong khoảng thời gian trên.

mình ko biết làm dạng này nên mong mọi người giải thích cặn kẽ để mình có thể áp dụng linh hoạt cho những dạng tương tự, nếu được thì mọi người nêu VD và Phương pháp giải giúp mình nhé, mình đang bị hổng phần dao động điều hòa ......

mình tìm trên mạng thấy có dùng tích phân nhưng mà mình tính ko ra, ví dụ vào 2 bài trên giùm mình nha, cảm ơn các bạn

câu 2 tương tự câu 1
ta có [tex]t=\frac{19T}{8}=2T+\frac{T}{4}+\frac{T}{8}[/tex]

giải ra dc 56.242 chọn đáp án A.
tốc độ tb thì là [tex]v=\frac{S}{t}[/tex]=[tex]\frac{56.242}{2.375}=23.68[/tex]
hoặc nếu quãng đường đường như đáp án là ra 23.8

cái phần này bạn rất dễ nhầm tốc độ tb với cả vân tốc tb
lưu ý là khi tính tốc độ tb thì bạn ko phải xét chiều quãng đường  
còn khi tính vận tốc tb thì bạn phải tính quãng đường theo chiều âm, dương
bài 2 mình tính ra là  58,242.Bởi trong thời gian T/4 vật đi quãng đường là A,T/8 là [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Tính quảng đường trong đdđh
Gửi bởi: khaikull trong 09:35:12 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

bài 2 mình tính ra là  58,242.Bởi trong thời gian T/4 vật đi quãng đường là A,T/8 là [tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex][/quote]

ak đúng ùi thanks bạn nha.sai sót kĩ thuật. mk lại cho [tex]S=48+4+4\sqrt{2}=56.242[/tex]
phải là  [tex]S=48+6+4\sqrt{2}=58.242[/tex]
lúc bấm máy tính bấm nhầm. hì