Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 05:44:37 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10417Tiêu đề: bài hạt nhân cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 05:44:37 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 hạt nhân có khối lượng [tex]m= 5,0675.10^{-27}[/tex] kg. đang chuyển động với động năng là 4.78MeV. động lượng của hạt nhân là A. [tex]3,875.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] 
B.[tex]7,75.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
C.[tex]2,4.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
D.[tex]8,8.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] (ĐÁ)

bài này mk pit là [tex]p=m.v[/tex], [tex]W_{đ}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]
nhưng ko pit đổi dơn vị. mọi người giúp mk với.
các thầy giúp em với
Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 05:56:35 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 hạt nhân có khối lượng [tex]m= 5,0675.10^{-27}[/tex] kg. đang chuyển động với động năng là 4.78MeV. động lượng của hạt nhân là A. [tex]3,875.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] 
B.[tex]7,75.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
C.[tex]2,4.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
D.[tex]8,8.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] (ĐÁ)

bài này mk pit là [tex]p=m.v[/tex], [tex]W_{đ}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]
nhưng ko pit đổi dơn vị. mọi người giúp mk với.
các thầy giúp em với
chết chết ở trên [tex]W_{d}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]. ghi nhầm thành W. hì
mọi người giúp với. e hc kém phần đổi đơn vị cái này


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:41:08 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 hạt nhân có khối lượng [tex]m= 5,0675.10^{-27}[/tex] kg. đang chuyển động với động năng là 4.78MeV. động lượng của hạt nhân là A. [tex]3,875.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] 
B.[tex]7,75.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
C.[tex]2,4.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
D.[tex]8,8.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] (ĐÁ)

bài này mk pit là [tex]p=m.v[/tex], [tex]W_{đ}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]
nhưng ko pit đổi dơn vị. mọi người giúp mk với.
các thầy giúp em với
các thầy ơi zo giúp em với. sao chẳng có ai thế này


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần mọi người giúp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:01:04 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 hạt nhân có khối lượng [tex]m= 5,0675.10^{-27}[/tex] kg. đang chuyển động với động năng là 4.78MeV. động lượng của hạt nhân là A. [tex]3,875.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] 
B.[tex]7,75.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
C.[tex]2,4.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
D.[tex]8,8.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] (ĐÁ)
bài này mk pit là [tex]p=m.v[/tex], [tex]W_{đ}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]
nhưng ko pit đổi dơn vị. mọi người giúp mk với.
các thầy giúp em với
các thầy ơi zo giúp em với. sao chẳng có ai thế này
Thì ta có [tex]p=\sqrt{2mW_{đ}}[/tex]
Thế  số vào đổi đơn vị Wđ = 4,78.1,6.10[tex]^{-13}[/tex]
Sẽ ra thôi!


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần mọi người giúp
Gửi bởi: khaikull trong 08:21:20 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 hạt nhân có khối lượng [tex]m= 5,0675.10^{-27}[/tex] kg. đang chuyển động với động năng là 4.78MeV. động lượng của hạt nhân là A. [tex]3,875.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] 
B.[tex]7,75.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
C.[tex]2,4.10^{-20}(kg/m.s)[/tex]
D.[tex]8,8.10^{-20}(kg/m.s)[/tex] (ĐÁ)
bài này mk pit là [tex]p=m.v[/tex], [tex]W_{đ}=\frac{m.v^{2}}{2}[/tex]
nhưng ko pit đổi dơn vị. mọi người giúp mk với.
các thầy giúp em với
các thầy ơi zo giúp em với. sao chẳng có ai thế này
Thì ta có [tex]p=\sqrt{2mW_{đ}}[/tex]
Thế  số vào đổi đơn vị Wđ = 4,78.1,6.10[tex]^{-13}[/tex]
Sẽ ra thôi!


oh hóa ra là chỉ cần đổi Wd ra jun thui à. thanks bạn nhiu nha. biết ct ùi muk ko biết cách đổi. hì