Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

KHÁC => LINH TINH => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 05:26:14 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10415Tiêu đề: tính giới hạn
Gửi bởi: qvd4081 trong 05:26:14 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mọi người tính hộ mình cái giới hạn này với :
  [tex]\lim_{x\rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7}-2}{x-1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: tính giới hạn
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 05:58:00 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Mọi người tính hộ mình cái giới hạn này với :
  [tex]\lim_{x\rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7}-2}{x-1}[/tex]


Xét F(x)=Tử số
Ta có F(1)=0
thì khi đó
  [tex]\lim_{x\rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7}-2}{x-1}[/tex]=[tex]\lim_{x\rightarrow 1} \frac{F(x)-F(1)}{x-1}[/tex]=F'(1) (định nghĩa  đạo hàm) tính F'(1) tại 1 là xong.