Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jacksonndt trong 04:52:23 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10413Tiêu đề: Rắc rối câu điện biến thiên w
Gửi bởi: jacksonndt trong 04:52:23 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp thỏa mãn điều kiện RC^2< 2L, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có biểu thức
   [tex]\[u = U\sqrt 2 \cos (wt)\][/tex], trong đó U không đổi còn f có thể thay đổi được. Khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng U và mạch tiêu thụ công suất bằng 3/4 công suất tiêu thụ cực đại. Khi f=f1+100(Hz) thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị U
 Tính tần số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại.
 Các thầy giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: Rắc rối câu điện biến thiên w
Gửi bởi: yangleeyang trong 12:05:23 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Có ai vào giúp bạn ý không, bài này khoai quá


Tiêu đề: Trả lời: Rắc rối câu điện biến thiên w
Gửi bởi: traugia trong 01:44:23 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp thỏa mãn điều kiện RC^2< 2L, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện thế xoay chiều có biểu thức
   [tex]\[u = U\sqrt 2 \cos (wt)\][/tex], trong đó U không đổi còn f có thể thay đổi được. Khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng U và mạch tiêu thụ công suất bằng 3/4 công suất tiêu thụ cực đại. Khi f=f1+100(Hz) thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị U
 Tính tần số của dòng điện khi điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại.
 Các thầy giúp em với
Khi tần số f = f1 ta có :
    +, U = UC <=> Zc1 = [tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L1}-Z_{C1})^{2}}[/tex] (1)
    +, P = Pmax <=> R2 = 3[tex](Z_{L1}-Z_{C1})^{2}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) ta có : +,ZC1 = 2/3ZL1 ( [tex]\omega _{1} = \sqrt{\frac{3}{2LC}}[/tex] )  => R1 = [tex]\frac{Z_{L1}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{L}{2LC}}[/tex]
                     hoặc : +,ZC1 = 2ZL1 ( [tex]\omega _{1} = \sqrt{\frac{1}{2LC}}[/tex] )  => R1 = [tex]\sqrt{3}Z_{L1} = \sqrt{\frac{3L}{2C}}[/tex] (3)
Khi tần số f = f2 = f1 + 100 Hz ta có: U = UL <=> ZL2 = [tex]\sqrt{R^{2}+(Z_{L2}-Z_{C2})^{2}}[/tex]  (4)
 Thế (3) vào (4) ta được : [tex]\frac{1}{\sqrt{LC}} = 200\sqrt{2}\pi[/tex] (5)
Khi tần số f = f3 để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại ta có:
          [tex]f_{3} = \frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{1}{LC}-\frac{R^{2}}{2L^{2}}}[/tex] (6)
Thế 3, 4 và 5 vào 6 ta được : f3 = [tex]50\sqrt{2} HZ[/tex]


Bài này dài quá, nói chung mình nghĩ làm kiểu này sẽ tìm được kết quả nhưng mọi người kiểm tra dùm liệu có nhầm chỗ nào ko nha !