Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: HUYỀN ĐỨC trong 04:37:27 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10412Tiêu đề: Một bài toán hệ phương trình.
Gửi bởi: HUYỀN ĐỨC trong 04:37:27 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Giải phương trình sau:
[tex]\begin{cases}x^4-y^4=1\\x^3-2x^2+2x=y^2\end{cases}[/tex]
Mọi người giúp mình với, xin cảm ơn nhiều.