Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 03:53:20 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10410Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: quangnguyen trong 03:53:20 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn A,B giống nhau đồng bộ có f=50hz , v=4m/s , AB= 20cm . gọi O là trung điểm AB tìm điểm M trên đường trung trực AB sao cho M dao động cùng pha với O và MO là nhỏ nhất
A.5cm B.2,5cm C.10cm D.15cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: duynhana1 trong 03:57:59 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn A,B giống nhau đồng bộ có f=50hz , v=4m/s , AB= 20cm . gọi O là trung điểm AB tìm điểm M trên đường trung trực AB sao cho M dao động cùng pha với O và MO là nhỏ nhất
A.5cm B.2,5cm C.10cm D.15cm
Trên đường trung trực, các sóng thành phần cùng pha với nhau, do đó để sóng thành phần dao động cùng pha với O thì ta sẽ có: [tex]MA = OA + \lambda = 18[/tex]
Suy ra: [tex] MO = \sqrt{18^2 - 10^2} = 15[/tex]
Đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:58:23 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn A,B giống nhau đồng bộ có f=50hz , v=4m/s , AB= 20cm . gọi O là trung điểm AB tìm điểm M trên đường trung trực AB sao cho M dao động cùng pha với O và MO là nhỏ nhất
A.5cm B.2,5cm C.10cm D.15cm
Điều kiện để M dao động cùng pha vớ O là MA-AO=k[tex]\lambda[/tex]

Để MO là nhỏ nhất thì k=1 ---->MA=10+8=18cm

Áp dụng Pytago ta tính được MO=[tex]\sqrt{MA^{2}-AO^{2}}[/tex]=14,96 xấp xỉ 15 cmTiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:01:18 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
cho 2 nguồn A,B giống nhau đồng bộ có f=50hz , v=4m/s , AB= 20cm . gọi O là trung điểm AB tìm điểm M trên đường trung trực AB sao cho M dao động cùng pha với O và MO là nhỏ nhất
A.5cm B.2,5cm C.10cm D.15cm
Ta có [tex]\lambda=8cm [/tex]
[tex] \varphi_0=\frac{2{\pi}AO}{\lambda}=\frac{5\pi}{2} [/tex]
Để M dao động cùng pha với O thì: [tex]\varphi_M=\frac{2{\pi}AM}{\lambda}=\frac{5\pi}{2} + K2\pi [/tex]
Để MO nhỏ nhất thì K=1 nên AM=18cm
[tex] \to MO=\sqrt{AM^2-AO^2}=15cm [/tex]