Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: watashi trong 02:16:28 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10404Tiêu đề: Một câu về con lắc đơn.
Gửi bởi: watashi trong 02:16:28 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
  
  Thầy và các bạn giúp mình bài này với!
 Con lắc đơn có chiều dài dây treo [tex]l[/tex] ,vật nặng có KL [tex]m=1 kg[/tex] đạng dao động điều hòa với li độ góc cự đại [tex]\alpha =9^{0}[/tex] . Khi vật đi qua  VTCB thì va chạm với vật m'= 0,5 kg . Sau va chạ con lắc dao động với li độ góc cực đại bằng ?
 ĐA là [tex]6^{0}[/tex] .
 


Tiêu đề: Trả lời: Một câu về con lắc đơn.
Gửi bởi: duynhana1 trong 03:55:35 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
 
  Thầy và các bạn giúp mình bài này với!
 Con lắc đơn có chiều dài dây treo [tex]l[/tex] ,vật nặng có KL [tex]m=1 kg[/tex] đạng dao động điều hòa với li độ góc cự đại [tex]\alpha =9^{0}[/tex] . Khi vật đi qua  VTCB thì va chạm với vật m'= 0,5 kg . Sau va chạ con lắc dao động với li độ góc cực đại bằng ?
 ĐA là [tex]6^{0}[/tex] .

Xem va chạm là hoàn toàn đàn hồi, vận tốc ban đầu của vật m' là v = 0 thì ta có:
[tex]v'=\frac{v(1-0,5)}{1+0,5} = \frac{v}{3}[/tex]
Cơ năng của hệ giảm 9 lần.
[tex]W =mgl ( 1 - \cos \alpha)\approx \frac12 mgl \alpha_o^2[/tex]
Do đó biên độ góc giảm 3 lần, tức còn [tex]3^o[/tex]
:-s Hic, sai đáp án.
[/font]


Tiêu đề: Trả lời: Một câu về con lắc đơn.
Gửi bởi: watashi trong 11:38:43 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
 
  Thầy và các bạn giúp mình bài này với!
 Con lắc đơn có chiều dài dây treo [tex]l[/tex] ,vật nặng có KL [tex]m=1 kg[/tex] đạng dao động điều hòa với li độ góc cự đại [tex]\alpha =9^{0}[/tex] . Khi vật đi qua  VTCB thì va chạm với vật m'= 0,5 kg . Sau va chạ con lắc dao động với li độ góc cực đại bằng ?
 ĐA là [tex]6^{0}[/tex] .

Xem va chạm là hoàn toàn đàn hồi, vận tốc ban đầu của vật m' là v = 0 thì ta có:
[tex]v'=\frac{v(1-0,5)}{1+0,5} = \frac{v}{3}[/tex]
Cơ năng của hệ giảm 9 lần.
[tex]W =mgl ( 1 - \cos \alpha)\approx \frac12 mgl \alpha_o^2[/tex]
Do đó biên độ góc giảm 3 lần, tức còn [tex]3^o[/tex]
:-s Hic, sai đáp án.
[/font]
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn nhé!
 ĐA là [tex]6^{0}[/tex]  .
 Tại sai đoạn này đó [tex]v'=\frac{v(1-0,5)}{1+0,5} = \frac{v}{3}[/tex]
 Ban đầu m= 1kg  chứ ko phải (1-0,5 ) . Nếu sửa lại là ra ĐA :6 .
 ^-^
 


Tiêu đề: Trả lời: Một câu về con lắc đơn.
Gửi bởi: Radium trong 11:49:06 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2012
mình thấy cách làm của duynhana1 đúng mà, vì xét va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên khối lượng con lắc trước và sau va chạm không đổi chứ.