Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 12:32:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10401



Tiêu đề: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: asama_an32 trong 12:32:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều u=Uo.cos(wt)V vào 2 đầu mạch AB mắc nt theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây ko thuần cảm (L,r) và tụ điện C với R=r. Gọi N là điểm nằm giữa R và cuộn dây, M là điểm nàm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30√5 V. Giá trị của Uo bằng ? (Đa 120V)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:11:50 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều u=Uo.cos(wt)V vào 2 đầu mạch AB mắc nt theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây ko thuần cảm (L,r) và tụ điện C với R=r. Gọi N là điểm nằm giữa R và cuộn dây, M là điểm nàm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30√5 V. Giá trị của Uo bằng ? (Đa 120V)

Bạn xem lời giải tại đây (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2584870/preview.swf).