Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yangleeyang trong 12:17:10 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10400Tiêu đề: HAI BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẶC BIỆT
Gửi bởi: yangleeyang trong 12:17:10 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Cho một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn nối tiếp. Đoạn AN gồm một điện trở R và một tụ điện C, một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào 2 điểm A và N. Đoạn NB có một cuộn dây nối tiếp một ampe kế có điện trở vô cùng nhỏ. Khi đặt vào 2 đầu mạch AB một điện áp xoay chiều cảm kháng của cuộn dây là 15 Ôm, vôn kế chỉ 75V, ampe kế chỉ 1,5A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha điện điện áp 2 đầu vôn kế. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là   
    A. 75V                           B. 35,5V                           C. 37,5V                       D. 40V

Bài 2: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R=60 Ôm mắc nối tiếp tụ C=[tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }[/tex](F), đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=150\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex](V).Điều chỉnh L để [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] vuông pha với nhau. Gọi [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{C}[/tex] và điện áp tức thời trên tụ điện và cuộn cảm lúc đó, tỉ số [tex]u_{C}[/tex]/[tex]u_{L}[/tex] là
A. 4/5     B. -4/5      C. -3/4        D.  3/4

Mong mọi người giải giúp với ạ, mình đang rất cần, Bài thứ 2 mình đã hỏi rất nhiều người nhưng chưa ai ra được đáp án đúng cả
Tiêu đề: Trả lời: HAI BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẶC BIỆT
Gửi bởi: duynhana1 trong 04:06:09 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Bài 1: Cho một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 đoạn nối tiếp. Đoạn AN gồm một điện trở R và một tụ điện C, một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào 2 điểm A và N. Đoạn NB có một cuộn dây nối tiếp một ampe kế có điện trở vô cùng nhỏ. Khi đặt vào 2 đầu mạch AB một điện áp xoay chiều cảm kháng của cuộn dây là 15 Ôm, vôn kế chỉ 75V, ampe kế chỉ 1,5A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha điện điện áp 2 đầu vôn kế. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là   
    A. 75V                           B. 35,5V                           C. 37,5V                       D. 40V
Bài này, theo mình thiếu 1 dữ kiện gì đó. :)
Trích dẫn
Bài 2: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R=60 Ôm mắc nối tiếp tụ C=[tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }[/tex](F), đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=150\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex](V).Điều chỉnh L để [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] vuông pha với nhau. Gọi [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{C}[/tex] và điện áp tức thời trên tụ điện và cuộn cảm lúc đó, tỉ số [tex]u_{C}[/tex]/[tex]u_{L}[/tex] là
A. 4/5     B. -4/5      C. -3/4        D.  3/4
Vẽ giản đồ và tính thì: [tex]U_{oL} = \frac{25}{16} U_{oC} [/tex] và ta luôn có [tex]u_L,\ u_C[/tex] ngược pha nhau.
Do đó: [tex] \frac{u_C}{u_L} = -\frac{16}{15} [/tex].
Hic, sai nốt rồi ^^


Tiêu đề: Trả lời: HAI BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẶC BIỆT
Gửi bởi: yangleeyang trong 04:57:42 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
MỌi người giúp mình với ạ, câu 2 là đề lần 4 của chuyên quang trung bình phước, mình hỏi chưa ai ra được kết quả câu này


Tiêu đề: Trả lời: HAI BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐẶC BIỆT
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:28:04 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Bài 2: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R=60 Ôm mắc nối tiếp tụ C=[tex]\frac{10^{-3}}{8\pi }[/tex](F), đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=150\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex](V).Điều chỉnh L để [tex]U_{AM}[/tex] và [tex]U_{AB}[/tex] vuông pha với nhau. Gọi [tex]u_{L}[/tex] và [tex]u_{C}[/tex] và điện áp tức thời trên tụ điện và cuộn cảm lúc đó, tỉ số [tex]u_{C}[/tex]/[tex]u_{L}[/tex] là
A. 4/5     B. -4/5      C. -3/4        D.  3/4
thay đổi L đế uRC vuông pha uAB ==> ULmax>URC
+uL và uC ngược pha ==> uC/uL=-UC/UL
(Với dữ kiện ĐA trên không có ĐA nào thỏa)
Em thử làm theo hướng cuộn dây có điện trở r xem?