Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoibaitaply trong 11:56:37 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10397Tiêu đề: Vài bài dao động trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: hoibaitaply trong 11:56:37 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Câu 1) Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 1s và cơ năng là 3mJ. Tại thời điểm t1 thế năng của con lắc là 2mJ . Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm [tex]{t}_{1} - \frac{1}{8} [/tex](s)   đến thời điểm t1 là bao nhiêu ?
A. 1mJ    B. [tex]\frac{\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    C. [tex]\frac{2\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    D. 2mJ


Câu 2) Con lắc lò xo đặt nằm ngang, ban đầu là xo chưa bị biến dạng, vật có khối lượng m1 =0,5kg lò xo có độ cứng  k= 20N/m. Một vật có khối lượng m2 = 0,5kg chuyển động dọc theo trục của lò xo với tốc độ [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]   m/s đến va chạm mềm với vật m1, sau va chạm lò xo bị nén lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,1 lấy  g = 10m/s2. Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là
A.[tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]    m/s.   B. [tex]10\sqrt{30}[/tex] cm/s.   C. [tex]10\sqrt{3}[/tex] cm/s.   D. 30cm/s.

Câu 3) Câu 25: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa  [tex]{x}_{1}={A}_{1}cos(\omega t) (cm)[/tex]và  [tex]{x}_{2}=2,5 \sqrt{3} cos(\omega t+{\varphi }_{2}) (cm)[/tex]  và thu được biên độ dao động tổng hợp là 2,5cm. Biết A1 có giá trị cực đại. Tìm [tex]{\varphi }_{2}[/tex]
A. 2pi/3    B. 5pi/6   C. Không xác định.   D.  pi/6


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài dao động trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:16:10 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Câu 1) Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 1s và cơ năng là 3mJ. Tại thời điểm t1 thế năng của con lắc là 2mJ . Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm [tex]{t}_{1} - \frac{1}{8} [/tex](s)   đến thời điểm t1 là bao nhiêu ?
A. 1mJ    B. [tex]\frac{\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    C. [tex]\frac{2\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    D. 2mJ


Câu 2) Con lắc lò xo đặt nằm ngang, ban đầu là xo chưa bị biến dạng, vật có khối lượng m1 =0,5kg lò xo có độ cứng  k= 20N/m. Một vật có khối lượng m2 = 0,5kg chuyển động dọc theo trục của lò xo với tốc độ [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]   m/s đến va chạm mềm với vật m1, sau va chạm lò xo bị nén lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,1 lấy  g = 10m/s2. Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là
A.[tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]    m/s.   B. [tex]10\sqrt{30}[/tex] cm/s.   C. [tex]10\sqrt{3}[/tex] cm/s.   D. 30cm/s.

Câu 3) Câu 25: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa  [tex]{x}_{1}={A}_{1}cos(\omega t) (cm)[/tex]và  [tex]{x}_{2}=2,5 \sqrt{3} cos(\omega t+{\varphi }_{2}) (cm)[/tex]  và thu được biên độ dao động tổng hợp là 2,5cm. Biết A1 có giá trị cực đại. Tìm [tex]{\varphi }_{2}[/tex]
A. 2pi/3    B. 5pi/6   C. Không xác định.   D.  pi/6

Bạn vẽ giản đồ ra nhé:
Trong [tex]{\Delta}AA_1A_2 [/tex] ta có:[tex]A_1^2=A^2+A_2^2-2AA_2cosx [/tex] (Với x là góc hợp bởi A2 và A)
Do A1 đạt cực đại nên [tex] x=90^0 [/tex]
Đặt [tex] \alpha [/tex] là góc hợp vởi A1,A
Ta có [tex]tan{\alpha}=\frac{A_2}{A}=\sqrt{3} \to \alpha=60^0 [/tex]
Nên [tex] \varphi=90^0+60^0=150^0=\frac{5\pi}{6} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài dao động trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:20:05 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
câu 3. http:// thuvienvatly.com/index.php?
topic=8142
vẽ hình ra sẽ nhận ra luôn phi2= 180 độ.


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài dao động trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 12:23:18 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Câu 1) Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 1s và cơ năng là 3mJ. Tại thời điểm t1 thế năng của con lắc là 2mJ . Hỏi công lực đàn hồi thực hiện từ thời điểm [tex]{t}_{1} - \frac{1}{8} [/tex](s)   đến thời điểm t1 là bao nhiêu ?
A. 1mJ    B. [tex]\frac{\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    C. [tex]\frac{2\sqrt{2}-1}{2}[/tex]    D. 2mJ
Động năng ở thời điểm t1 là : Wđ1 = 1 mJ
Ở thời điểm t1 thì vật ở vị trí có li độ : x1 = [tex]\sqrt{\frac{2}{3}}A[/tex]
=> ở thời điểm t1 - 1/8 = t1 - T/8 vật ở vị trí : x0 = 0,985598 A ( vẽ vòng tròn lượng giác biểu diễn vị trí của vật ở các thời điểm, lưu ý thời điểm t1 chậm pha 450 so với thời điểm t1 -1/8 s
 => Động năng ở thời điểm t1 - 1/8 s là : Wđ0 = 3 - 0,9855982.3 = 0,085789 mJ
Theo định lý động năng :
     [tex]A_{dh} = W_{d1} -W_{d0} = 0,91421 mJ[/tex]
 => đáp án CTiêu đề: Trả lời: Vài bài dao động trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: hoibaitaply trong 02:47:36 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Còn câu 2 thì sao ạ !!