Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tnhung94 trong 11:15:47 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10392Tiêu đề: Một bài về sóng dừng khó cần giúp!
Gửi bởi: tnhung94 trong 11:15:47 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một sóng dừng trên dây có pt y=a.sin(kx)cos(wt).Trong đó y là li độ của phần tử có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x (cm),ở thời điểm t(s).Cho biết bước sóng lamda=60 cm,tần số dao động f=50 Hz và biên độ dao động của 1 phần tử cách 1 nút sóng 5 cm có giá trị là 6 mm.Li độ và vận tốc của phần tử M có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x=40 cm ở thời điểm t=1/3 (s) là?
mọi người giúp giùm em với!em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về sóng dừng khó cần giúp!
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:22:31 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một sóng dừng trên dây có pt y=a.sin(kx)cos(wt).Trong đó y là li độ của phần tử có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x (cm),ở thời điểm t(s).Cho biết bước sóng lamda=60 cm,tần số dao động f=50 Hz và biên độ dao động của 1 phần tử cách 1 nút sóng 5 cm có giá trị là 6 mm.Li độ và vận tốc của phần tử M có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x=40 cm ở thời điểm t=1/3 (s) là?
mọi người giúp giùm em với!em cảm ơn!

Biên độ dao động của phần tử cách nút sóng một đoạn x được tính bởi : [tex]A = asin\frac{2\pi x}{\lambda } \Rightarrow a = ... [/tex] và [tex]k = \frac{2\pi }{\lambda } [/tex] ; [tex]w = 2\pi f [/tex]

Thay tất cả số liệu vào pt y=a.sin(kx)cos(wt) ta tính được li độ y từ đó tính được v


Tiêu đề: Trả lời: Một bài về sóng dừng khó cần giúp!
Gửi bởi: traugia trong 11:31:29 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Một sóng dừng trên dây có pt y=a.sin(kx)cos(wt).Trong đó y là li độ của phần tử có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x (cm),ở thời điểm t(s).Cho biết bước sóng lamda=60 cm,tần số dao động f=50 Hz và biên độ dao động của 1 phần tử cách 1 nút sóng 5 cm có giá trị là 6 mm.Li độ và vận tốc của phần tử M có vị trí cân bằng cách gốc tọa độ O 1 khoảng x=40 cm ở thời điểm t=1/3 (s) là?
mọi người giúp giùm em với!em cảm ơn!
k = [tex]\frac{2\pi }{\lambda } =\frac{\pi }{30}[/tex]
tần số góc : [tex]\omega = 2\pi f = 100\pi rad/s[/tex]

Với phương trình dao động y=a.sin(kx)cos(wt) dễ thấy gốc tọa độ O đã được chọn tại nút sóng.
Tại vị trí cách nút sóng 5cm dao động với biên độ 6mm nên ta có:
    [tex]\left|asin\frac{\pi x}{30} \right| = 6[/tex] với x = 5 cm
  => a = 12 mm
Vậy : [tex]y = 12 sin\frac{2\pi }{30}cos100\pi t (mm)[/tex]
Tại M ở thời điểm t = 1/3 s cách gốc O một khoảng x = 40cm ta có :
   +, li độ : yM = [tex]3\sqrt{3} mm[/tex]
   +, vận tốc : v = y' = [tex]-12.100\pi sin\frac{2\pi x}{30}sin100\pi t (mm/s)[/tex]
       => vM = -300[tex]\pi[/tex] mm/sTiêu đề: Trả lời: Một bài về sóng dừng khó cần giúp!
Gửi bởi: quangnguyen trong 01:44:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2012
sao k =2pi/lamda vậy ạ