Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 10:42:49 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10389Tiêu đề: 1 câu lí thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:42:49 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
giả sử công suất cung cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha không đối. khi roto của động cơ quay với tốc độ góc [tex]\omega _{1}, \omega _{2}[/tex] ([tex]\omega _{1}< \omega _{2}[/tex])
thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của roto lần lượt là [tex]I_{1}, I_{2}[/tex], ta có mối quan hệ:
A. I1=I2[tex]\neq 0[/tex]
B. I1=I2=0
C. I1>I2
D. I1<I2
mong thầy cô và các bạn giả thích chi tiết giúp em !


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lí thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:21:36 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
giả sử công suất cung cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha không đối. khi roto của động cơ quay với tốc độ góc [tex]\omega _{1}, \omega _{2}[/tex] ([tex]\omega _{1}< \omega _{2}[/tex])
thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của roto lần lượt là [tex]I_{1}, I_{2}[/tex], ta có mối quan hệ:
A. I1=I2[tex]\neq 0[/tex]
B. I1=I2=0
C. I1>I2
D. I1<I2
mong thầy cô và các bạn giả thích chi tiết giúp em !
P=Pnhiet + Pco
[tex]\omega_1<\omega_2 ==> Pco1<Pco2[/tex]
==> Pnhiet1>Pnhiet2 ==> I1>I2