Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 10:33:12 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10388Tiêu đề: 1 bài về thuyết tương đối cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:33:12 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 chiếc thước có chiều dài riêng bằng 30cm chuyển động với tốc độ v=0,8c dọc theo chiều dài của thước trong hệ quy chiếu quán tính K. theo thuyết tương đối, độ co chiều dài của thước bằng
A. 10cm    B. 12cm    C. 15cm    D. 18cm
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về thuyết tương đối cần giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:55:43 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
1 chiếc thước có chiều dài riêng bằng 30cm chuyển động với tốc độ v=0,8c dọc theo chiều dài của thước trong hệ quy chiếu quán tính K. theo thuyết tương đối, độ co chiều dài của thước bằng
A. 10cm    B. 12cm    C. 15cm    D. 18cm
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !
Ta có l=lo[tex]\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}[/tex]

==>độ co chiều dài tương đối =[tex]\Delta l[/tex]=lo-l=lo(1-[tex]\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}[/tex])
=12cm 8-x


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về thuyết tương đối cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 04:51:31 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
bạn ơi đáp án là D cơ
mình cũng không hiểu tại sao nữa


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về thuyết tương đối cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:48:19 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
ai làm giúp mình lại được không ?